Samotny, zignorowany wróbel na chodniku, w tle nogi przechodnia

Schizofrenia nie zaraża,
stygmatyzacja owszem

Czym się zajmujemy?

Mieszkania treningowe

Prowadzimy mieszkania treningowe dla osób po kryzysach psychicznych.

housing

Edukacja i wiedza

Prowadzimy psychoedukację rodzin osób chorujących psychicznie oraz szkolenia i kursy ...

Arteterapia

Promujemy terapię zaburzeń psychicznych za pomocą twórczości i sztuki.

paint-brush-drawing

Praca chroniona

Finansujemy miejsca pracy chronionej dla osób po kryzysach psychicznych.

carpenter

Pomoc materialna

Organizujemy pomoc materialną dla pacjentów szpitala w postaci paczek.

Sport

Aktywizujemy osoby chorujące psychicznie za pomocą aktywności fizycznej.

Fundacyjne wieści

mieszkanie treningowe

Zmiany w mieszkaniach chronionych

W poprzednim roku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu naszych mieszkań chronionych. Zmiany była spowodowane m. in. koniecznością dostosowania warunków mieszkaniowych do standardów nowej ustawy o pomocy społecznej i nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych. Wg nowych regulacji prawnych nie stosuje się już określenia mieszkania chronione, lecz właśnie mieszkania treningowe lub wspomagane.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz