Osiągnięcia

Zestaw pucharów

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca działa od 2002 roku. Sukcesywnie zdobywane doświadczenie pozwoliło z czasem na realizację coraz bardziej ambitnych i profesjonalnych projektów. Poniżej prezentujemy listę najbardziej istotnych osiągnięć Fundacji.

Nagrody:

W 2023r. Fundacja Deca otrzymała wyróżnienie w kategorii Polityka Społeczna podczas gali wręczenia nagród Województwa Małopolskiego Amicus Hominum i Kryształy Soli.

O nas w mediach:

W 2023r. ukazał się filmik o Fundacji Deca w programie TVP2 Pozyteczni.pl film 

2023r. artykuł "Fundacja z duszą" Niezwyciężeni 2/2023 Kwartalnik dla i o osobach z niepełnosprawnościami, str. 7-10

Styczeń 2023r. artykuł w magazynie Służba Zdrowia artykuł 

2014r. Radio Kraków "Życie z chorobą psychiczną" audycja "Przed hejnałem"

Projekty:

 • Od 2007r. prowadzimy mieszkania chronione (obecnie mieszkania treningowe) dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, finansowane ze środków Miasta Krakowa, a od 2017r. prowadzimy również mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu
 • Od 2015r. co roku włączamy się w realizację projektu "Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego" w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością", współfinansowany ze środków Miasta Krakowa
 • Współorganizacja wraz ze Szpitalem Babińskiego w Krakowie konferencji "Centra Zdrowia Psychicznego w Małopolsce – doświadczenia i perspektywy na przyszłość", projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (2024r.)
 • Projekt "Dla zdrowia - warsztaty kulinarne i zajęcia aktywizujące dla osób z zaburzeniami psychicznymi", współfinansowany ze środków Miasta Krakowa (2 edycje 2022 i 2023)
 • Projekt "Oczami natury" warsztaty arteterapeutyczne o tematyce roślinnej i wystawa prac uczestników, zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (2023r.)
 • Projekt "Szopka Krakowska – przedstawienie jasełkowe i uzupełnienie zabytkowej szopki z 1930r. z Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie", zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (2022r.)
 • Projekt "Oczarowanie - Odczarowanie: Art Brut i Arteterapia w Babińskim" finansowany przez Ministerstwo Kultury, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (2019) 
 • Projekt „Chory psychicznie nadużywający alkoholu - program działań profilaktycznych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych” - zadanie z zakresu Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2018 oraz 2019 roku finansowane przez Województwo Małopolskie
 • Projekt "Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w celach rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych", współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków (2017, 2018, 2019)
 • Program pomocy dla kobiet bezdomnych i uzależnionych, współuzależnionych z doświadczeniem przemocy i zaburzeniami psychicznymi - "Praca nad kobiecością", realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (2016 i 2017 rok)
 • Projekt "Założenie Spółdzielni Socjalnej" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie Ekonomii Społecznej, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, POKL 2007-2013 (2013 rok) http://kobierzyn.org/
 • „90 lat miasta-ogrodu – Szpital Babińskiego w obiektywie” - wystawa starej i współczesnej fotografii w Galerii Pałacyk „Sokół” w Skawinie (2009 rok)
 • Projekt „Południk literacki - szkolenie w zakresie arteterapii” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” (2009 rok)
 • Projekt aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie „Droga do pracy osób przewlekle chorujących psychicznie” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (projekt realizowany w latach 2007-2009)
 • Projekt „Rodzina w opresji – psychoedukacja rodzin osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie” realizowany w ramach programu Partner Moduł III ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2008 rok)
 • Projekt „Szkolenie w zakresie terapii przez sztukę w dziedzinach muzyki, teatru i tańca oraz przygotowanie przez uczestników szkolenia prezentacji dokonań artystycznych swoich podopiecznych i własnej pracy w ramach szkolenia” w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury” (2008 rok)
 • Projekt „Wspieranie rozwoju reformy opieki zdrowotnej na Ukrainie poprzez edukację w zakresie budowania nowoczesnej psychiatrii” realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Zagraniczna” (2008 rok)
 • Współorganizacja międzynarodowej konferencji „Zagłada psychicznie chorych pacjentów żydowskich - podwójnie zapomniani - dziś przywróceni pamięci” (2007)
 • Szkolenie z zakresu terapii przez sztukę oraz festiwal sztuki osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie realizowany dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu Operacyjnego edukacja Kulturalna (rok 2007)
 • „Choroba Alzheimera – pomoc rodzinie i rehabilitacja chorego”, program edukacyjny współfinansowany z grantu uzyskanego w konkursie na zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych rozpisanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (rok 2006)
 • „Wsparcie terapeutyczne i społeczne osób z rodzin dysfunkcyjnych” – terapeutyczna opieka poszpitalna dla osób z zaburzeniami osobowości kończących hospitalizację, współfinansowany z grantu uzyskanego w konkursie na zadania z zakresu pomocy społecznej rozpisanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (rok 2006)
 • „Profilaktyka leczenia gruźlicy u osób chorych psychicznie na Ukrainie”, współfinansowany z grantu przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Pomoc Techniczna dla państw w okresie transformacji” (2005 rok)
 • Organizacja konferencji „Psychoterapia w Psychozach” (2005 rok)
 • Konferencja „Psychiatria i sztuka” poświęcona dramato-terapii, która odbyła się w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego (2005 rok)
 • Wystawa starej fotografii obrazująca dzieje dawnego Krajowego Zakładu dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie, współfinansowany z grantu na zadania z zakresu kultury rozpisanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2004)
 • „Ułatwić powrót” psychoedukacja rodzin pacjentów na detencji w Oddziale Sądowym Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie współfinansowany z grantu uzyskanego w konkursie na zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych rozpisanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (rok 2004)

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz