Deklaracja dostępności

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej fundacjadeca.org

Data publikacji strony internetowej:  2008-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-07-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-21.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli zauważasz problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej zgłoś je nam.

Zgłoszenia obsługuje Joanna Chacia-Pęcek, mailowo - biuro@fundacjadeca.org lub telefonicznie - 12 652 44 67.
ożesz także skorzystać z formularza kontaktowego.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji
 • Adres: ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 • E-mail: biuro@fundacjadeca.org
 • Telefon: 12 652 44 67

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, budynek nr. 14 Centrum Terapii

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody. Do wejścia na tyłach budynku prowadzi podjazd dla wózków.
 2. Biuro Fundacji znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego na końcu korytarza . Przez korytarz do Biura może przejechać osoba na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępne jest Biuro Fundacji, korytarz i toaleta. Budynek jest jednokondygnacyjny.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po lewej stronie, tuż obok wejścia głównego.
 5. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking.
 6. Do budynku i Biura Fundacji można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W Biurze Fundacji nie ma tłumacza języka migowego.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz