Sprawozdania

Arkusze wypełnione setkami kolumn liczb. Na nich leży lupa oraz długopis.

Sprawozdania Fundacji

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca publikuje coroczne sprawozdania ze swojej działalności. Lista sprawozdań podzielona jest na poszczególne lata i znajduje się w niej już 21 opublikowanych sprawozdań.

Fundacja mając status Organizacji Pożytku Publicznego ma obowiązek zamieszczać zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego Narodowego Instytutu Wolności. Baza znajduje się pod adresem https://sprawozdaniaopp.niw.gov.p, można je przeglądać wyszukując Fundację po numerze KRS 0000076649.

2023

Sprawozdanie za rok 2023

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2023. Zamieszczamy skany sprawozdania merytorycznego i finansowego i zapraszamy do zapoznania się z nimi.

2022

Sprawozdanie za rok 2022

Prezentujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2022. Zamieszczamy skany sprawozdania merytorycznego i finansowego i zapraszamy do zapoznania się z nimi.

2021

Sprawozdanie za 2021 rok

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2021. Zamieszczamy skany sprawozdania merytorycznego i finansowego i zapraszamy do zapoznania się z nimi.

2020

Sprawozdanie za 2020 rok

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2020. Zamieszczamy skany sprawozdania merytorycznego i finansowego i zapraszamy do lektury.

2019

Sprawozdanie za 2019 rok

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2019. Zamieszczamy skany sprawozdania merytorycznego i finansowego i zapraszamy do lektury.

2018

Sprawozdanie za 2018 rok

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2018 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
Zapraszamy do lektury.

2017

Sprawozdanie za rok 2017

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017.

2016

Sprawozdanie za rok 2016

Zamieszczamy skan "Sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2016"

2015

Sprawozdanie za rok 2015

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015.

2014

Sprawozdanie za rok 2014

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2014.

2013

Sprawozdanie za 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca za rok 2013

2012

Sprawozdanie za 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca za rok 2012

 

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz