Polityka prywatności

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca informuje na jakich zasadach przetwarza dane osobowe:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca z siedzibą przy ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
2. Dane kontaktowe:
Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem: ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, za pomocą:

3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

 • Realizacji celów statutowych Fundacji
 • Realizacji zadań zleconych/projektów
 • Obsługi zawartych umów/porozumień/kontraktów terapeutycznych
 • Rekrutacji i zatrudnienia
 • Organizacji imprez i konkursów

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

 • Zgoda na przetwarzanie danych
 • Realizacja umowy
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
 • Obowiązek prawny ciążący na administratorze
 • Ochrona Pana/Pani żywotnych interesów

5. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Do czasu wypełnienia celu przetwarzania (realizacji zadań zleconych, projektów)
 • Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń
 • Zgodnie z udzieloną zgodą
 • Do czasu cofnięcia zgody

6. Odbiorcy danych osobowych:
Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe
 • Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe
 • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 • Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą)

7. Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 • Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z mailowo lub telefonicznie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji Deca do realizacji umowy. 

8.Informacje o wymogu podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak: kodeks pracy, ustawa o rachunkowości oraz realizacji celów statutowych Fundacji i realizacji zadań zleconych/projektów.
9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz