Spółdzielnia Socjalna "Kobierzyn"

Projekt "Założenie Spółdzielni Socjalnej" został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie Ekonomii Społecznej, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, POKL 2007-2013, zrealizowany w 2013r.

Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” została założona przez Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Założycielom spółdzielni przyświecała wspólna idea aby stworzyć miejsce, w którym ludzie chorujący psychicznie poczują się potrzebni i niezależni dzięki pracy zawodowej. Aby społeczeństwo zaczęło ich zauważać, akceptować i szanować.

Obydwa podmioty –Fundacja i Stowarzyszenie wystartowały wspólnie w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w wyniku którego otrzymały dotację na uruchomienie spółdzielni socjalnej (wrzesień 2013). Dotacja ta obejmuje zarówno finansowanie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą spółdzielni.

Na Zgromadzeniu Założycielskim Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” (październik 2013), Fundacja i Stowarzyszenie jako członkowie założyciele uchwalili statut przedsiębiorstwa oraz wybrali ze swego grona zarząd Spółdzielni, który od tej pory samodzielnie kieruje jej działalnością.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz