Spółdzielnia Socjalna "Kobierzyn"

Projekt "Założenie Spółdzielni Socjalnej" został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie Ekonomii Społecznej, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, POKL 2007-2013, zrealizowany w 2013r.

Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” została założona przez Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Założycielom spółdzielni przyświecała wspólna idea aby stworzyć miejsce, w którym ludzie chorujący psychicznie poczują się potrzebni i niezależni dzięki pracy zawodowej. Aby społeczeństwo zaczęło ich zauważać, akceptować i szanować.

Obydwa podmioty –Fundacja i Stowarzyszenie wystartowały wspólnie w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w wyniku którego otrzymały dotację na uruchomienie spółdzielni socjalnej (wrzesień 2013). Dotacja ta obejmuje zarówno finansowanie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą spółdzielni.

Na Zgromadzeniu Założycielskim Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” (październik 2013), Fundacja i Stowarzyszenie jako członkowie założyciele uchwalili statut przedsiębiorstwa oraz wybrali ze swego grona zarząd Spółdzielni, który od tej pory samodzielnie kieruje jej działalnością.

Spółdzielnia Socjalna "Kobierzyn" rozwinęła swoją działalność i od 2018r. prowadzi bistro "Tymiankowo" na terenie Szpitala Babińskiego. Bistro oferuje pyszne dania na co dzień, a także organizuje imprezy okolicznościowe. Zapraszamy! Bistro Tymiankowo 

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz