Mieszkania Chronione dla osób chorujących psychicznie 2018-2021

1 minuta czytania
logo Kraków

Z radością informujemy, że Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca już po raz kolejny podpisała umowy z Gminą Miejską Kraków na prowadzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi znajdujących się przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2018 do 31.01.2021r. Nasze oferty złożone w ramach konkursu na prowadzenie obu mieszkań chronionych otrzymały po 97% punktów możliwych do uzyskania.
Mieszkania chronione są integralną częścią programu rehabilitacyjnego osób chorujących psychicznie. Stanowią ogniwo pośrednie między programem rehabilitacyjnym a reintegracją ze środowiskiem. Są przeznaczone do osób, które chcą podjąć próbę samodzielności. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów przebywające w nim osoby chorujące psychicznie do samodzielnego życia w środowisku. Więcej http://fundacjadeca.org/projekty/mieszkania-chronione.
Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa.
www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz