XVII Mityng Lekkoatletyczny

1 czerwca 2016 r. odbył się XVII Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego. Po raz kolejny zawody były zorganizowane w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” a nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację Mityngu od Gminy Miejskiej Kraków.
W imprezie uczestniczyło aż 286 zawodników reprezentujących oddziały Szpitala Babińskiego i 7 instytucji zewnętrznych: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Pomocy. Zawodników dopingowało liczne grono kibiców a w organizacji pomagała grupa wolontariuszy reprezentujących środowiska akademicki oraz firmę "Sabre". Nad bezpieczeństwem uczestników czuwało Motorowe Pogotowie Ratunkowe R2.
Gościem honorowym naszego Mityngu był pan Bogdan Dąsal Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.
Rozegrano 8 konkurencji sportowych z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz grupy wiekowe. Rozdano 21 kompletów medali, puchary w konkurencji „bieg mityngowy o puchar Dyrektora Szpitala” a każdy z uczestników otrzymał nagrodę za udział w zawodach. Oprócz konkurencji sportowych odbyła się rywalizacja w dziedzinie artystycznej: wybrano najładniejszy totem i najciekawszy transparent zagrzewający zawodników do boju.
Walka o najwyższe laury była zacięta, ale toczona w duchu sportowej rywalizacji. Pogoda dopisała, wszyscy bawili się świetnie - najpierw na zawodach a po ich zakończeniu na dyskotece w budynku Teatru Szpitala. Do tańca grał zespół „Handycap” z WTZ z Habutowic. W przerwie między tańcami uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku i napojów przygotowanych przez organizatorów, pracownię kulinarną Centrum Terapii oraz cukiernię „Bolesław Lupa”.
Za rok kolejny Mityng! Mamy nadzieję, że również w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych.
Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz