Szopka Krakowska – przedstawienie jasełkowe i uzupełnienie zabytkowej szopki z 1930r. z Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie

Projekt polegał na uzupełnieniu figur i kukiełek zabytkowej szopki krakowskiej oraz przygotowaniu przedstawienia jasełkowego. Zabytkowa drewniana Szopka Krakowska (Kobierzyńska) wpisana do rejestru zabytków, została wykonana w 1930r. na polecenie Dyrektora z Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie przez pracowników dla Pacjentów, wzorowana była na tzw. Szopce Matce – znajdującej się w zbiorach Muzeum Etnograficznego.

Uczestnikami zadania były osoby z zaburzeniami psychicznymi, często ze stopniem niepełnosprawności, w różnym wieku: dzieci i młodzież, dorośli i seniorzy z regionu Małopolski, a jako widzowie przedstawienia również ich rodziny, pracownicy Szpitala, mieszkańcy okolicznych osiedli. Celem zadania było zachęcenie uczestników projektu do podjęcia działań artystycznych:

  • wykonanie figur i kukiełek do przedstawienia w ramach warsztatów ceramicznych i rękodzielniczych, inspiracją do tworzenia jest wizyta w Muzeum Etnograficznym i obejrzenie Szopek Krakowskich wraz z ich wyposażeniem
  • przygotowanie przedstawienia jasełkowego - kukiełkowego, w którym uczestnicy projektu będą aktorami, opartego na tekście zawartym w publikacji „Szopka Krakowska” z 1926r. (z okresu powstania Szopki Kobierzyńskiej).

Projekt wzbogacił wiedzę etnograficzną uczestników ukazując piękno i bogactwo tradycji jasełkowej w naszym regionie. Celem pośrednim było obudzenie w uczestnikach poczucia sprawczości, kreatywności, podniesienie samooceny i stworzenie przestrzeni dla integracji osób zdrowych i chorych. Realizacja projektu stworzyła możliwość prezentacji zabytkowej szopki oraz historycznego przedstawienia jasełkowego szerokiej publiczności i przybliżyła im tradycję szopkarstwa (wpisaną na listę UNESCO Światowego Dziedzictwa Kultury) oraz obrzędowość jasełkową. Zadanie jest kontynuacją działań, które w 2020r. doprowadziły do odnowienia Szopki Kobierzyńskiej i przywrócenia jej pierwotnej formy w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski", dzięki dotacji Woj. Małopolskiego.

O projekcie w mediach: 

TVN24

Radio Kraków

Film: film o przedstawieniu  

logo Małopolska

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz