Szopka Krakowska – przedstawienie jasełkowe i uzupełnienie zabytkowej szopki z 1930r. z Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie

Projekt polega na uzupełnieniu figur i kukiełek zabytkowej szopki krakowskiej oraz przygotowaniu przedstawienia jasełkowego. Zabytkowa drewniana Szopka Krakowska (Kobierzyńska) wpisana do rejestru zabytków, została wykonana w 1930r. na polecenie Dyrektora z Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie przez pracowników dla Pacjentów, wzorowana była na tzw. Szopce Matce – znajdującej się w zbiorach Muzeum Etnograficznego.

Uczestnikami zadania są osoby z zaburzeniami psychicznymi, często ze stopniem niepełnosprawności, w różnym wieku: dzieci i młodzież, dorośli i seniorzy z regionu Małopolski, a jako widzowie przedstawienia również ich rodziny, pracownicy Szpitala, mieszkańcy okolicznych osiedli. Celem zadania jest zachęcenie uczestników projektu do podjęcia działań artystycznych:

  • wykonanie figur i kukiełek do przedstawienia w ramach warsztatów ceramicznych i rękodzielniczych, inspiracją do tworzenia jest wizyta w Muzeum Etnograficznym i obejrzenie Szopek Krakowskich wraz z ich wyposażeniem
  • przygotowanie przedstawienia jasełkowego - kukiełkowego, w którym uczestnicy projektu będą aktorami, opartego na tekście zawartym w publikacji „Szopka Krakowska” z 1926r. (z okresu powstania Szopki Kobierzyńskiej).

Projekt wzbogaci wiedzę etnograficzną uczestników ukazując piękno i bogactwo tradycji jasełkowej w naszym regionie. Celem pośrednim będzie obudzenie w uczestnikach poczucia sprawczości, kreatywności, podniesienie samooceny i stworzenie przestrzeni dla integracji osób zdrowych i chorych. Realizacja projektu stworzy możliwość prezentacji zabytkowej szopki oraz historycznego przedstawienia jasełkowego szerokiej publiczności i przybliży im tradycję szopkarstwa (wpisaną na listę UNESCO Światowego Dziedzictwa Kultury) oraz obrzędowość jasełkową. Szopka wraz z wykonanymi figurami i kukiełkami będzie dostępna do obejrzenia co roku w okresie bożonarodzeniowym w Kaplicy Szpitalnej. Zadanie jest kontynuacją działań, które w 2020r. doprowadziły do odnowienia Szopki Kobierzyńskiej i przywrócenia jej pierwotnej formy w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski", dzięki dotacji Woj. Małopolskiego.

logo Małopolska

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz