Szkolenie z zakresu terapii przez sztukę

Projekt „Szkolenie w zakresie terapii przez sztukę w dziedzinach muzyki, teatru i tańca oraz przygotowanie przez uczestników szkolenia prezentacji dokonań artystycznych swoich podopiecznych i własnej pracy w ramach szkolenia” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”.

Projekt polegał na przeszkoleniu 20 profesjonalistów, osób pracujących z niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 70 godzin. Zajęcia przeprowadzono w formie wykładów i warsztatów w blokach tematycznych w formie 5 modułów w zakresie muzykoterapii, choreoterapii i dramatoterapii. Projekt realizowany był w okresie maj-grudzień 2008 r.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz