Szkolenia dla ukraińskich profesjonalistów

Projekt „Wspieranie rozwoju reformy opieki zdrowotnej na Ukrainie poprzez edukacje w zakresie budowania nowoczesnej psychiatrii” realizowany jest w ramach polskiego programu pomocy zagranicznej w roku 2008 finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt zakładał poprawę jakości opieki psychiatrycznej nad pacjentami lwowskiego Regionalnego Szpitala psychiatrycznego poprzez przeszkolenie grupy 36 profesjonalistów w zakresie budowania nowoczesnego modelu pracy zespołowej oraz rozwoju rehabilitacji i terapii na Ukrainie. W wyniku programu odbyły się trzy tygodniowe szkolenia z udziałem beneficjentów. Okres realizacji projektu obejmuje czerwiec-grudzień 2008 r.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz