Praca nad kobiecością

Projekt był adresowany od kobiet bezdomnych mieszkających obecnie w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie. Zajęcia z beneficjentkami prowadzili terapeuci z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ze Szpitala Babińskiego.

Celem projektu, który jest współfinansowany przez Województwo Małopolskie, jest zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród kobiet bezdomnych poprzez działania psychoterapeutyczne. Programem zostały objęte 62 kobiety, które pracowały z terapeutami w trzech grupach: dla osób uzależnionych, dla współuzależnionych i dla ofiar przemocy. Prowadzone zajęcia i praca w grupach mają na celu m.in. zapewnienie pozytywnego wsparcia, zmotywowanie do leczenia, rozpoczęcie zmian w funkcjonowaniu społecznym, uczenie nawiązywanie zdrowych relacji i branie odpowiedzialności za swoje postępowanie. Ważnym elementem jest też pomoc w rozwoju kobiecości i realizowaniu się w poszczególnych rolach życiowych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności, obniżenie poziomu napięcia emocjonalnego, radzenie sobie ze stresem i z negatywnymi emocjami. Wszystkie te oddziaływania mają pomóc w wyjściu z bezdomności.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w okresie od 29.08.2016 do 30.11.2016 r.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz