Konferencja Centra Zdrowia Psychicznego w Małopolsce – doświadczenia i perspektywy na przyszłość

Fundacja Deca współorganizowała wraz ze Szpitalem Babińskiego w Krakowie Konferencję Centra Zdrowia Psychicznego w Małopolsce – doświadczenia i perspektywy na przyszłość. Konferencja odbyła się 18 marca 2024r. i zgromadziła 96 przedstawicieli Centrów Zdrowia Psychicznego, jednostek zdrowia z terenu małopolski i jednostek współpracujących z CZP (MOPS, ROPS, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu). W trakcie wydarzenia odbyły się prelekcje na temat działań Małopolskich Centrów Zdrowia Psychicznego w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, a także rozwoju medycyny w tym obszarze. Przedstawiono strukturę, metody i narzędzia pracy podejmowane w ramach wybranych małopolskich placówek. Był to czas wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzajemnych inspiracji do podejmowania kolejnych wyzwań. W ramach konferencji odbył się panel dyskusyjny, który przyczynił się do poprawy współpracy i wzrostu potencjału intelektualnego, infrastrukturalnego, organizacyjnego, finansowego Centrów, nie tylko z terenu województwa małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach tzw. "małego grantu".

 

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz