Droga do pracy osob chorujacych psychicznie

Głównym celem projektu jest integracja zawodowa osób chorujących psychicznie, pacjentów Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie poprzez szkolenie zawodowe i utworzenie miejsc pracy w na stanowiskach sprzedawcy w firmie społecznej w ramach „Laboratorium pracy – sklepik z odzieżą używaną”, (który znajduje się w pomieszczeniach na tyłach Teatru). W ramach trwającego miesiąc szkolenia grupa 20 osób zostanie przeszkolona (w ramach treningu budżetowego, gospodarczo-higienicznego, komputerowego oraz obsługi klienta), a następnie odbędzie 3 miesięczny okres praktyk zawodowych oraz staże w Niemczech. Docelowe zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym znajdzie 6 osób chorujących psychicznie.

Oferta skierowana jest do pacjentów którzy spełniają następujące warunki:

- osoby z orzeczona niepełnosprawnością
- osoby które ukończyły pobyt na oddziałach stacjonarnych
- osoby posiadające przy wypisie wskazanie do mieszkania w warunkach chronionych

W ramach programu pacjenci mogą skorzystać z:

- miesięcznego szkolenia zawodowego w czterech blokach tematycznych
- uzyskania stosownych certyfikatów
- stażu zawodowego w sklepiku
- praktyk (również zagranicznych w Niemczech - Eckernfoerde)
- formy zarobkowania w ramach projektu przez okres 20 miesięcy (2 godziny dziennie)

Czas realizacji projektu przewidziany jest na 24 miesiące. Odpowiednie wzmocnienie uczestników – pacjentów naszego Szpitala - ma na celu przybliżenie ich do pracy w warunkach chronionych lub na otwartym rynku pracy co w konsekwencji doprowadzi do włączenia i integracji tychże osób w życie społeczne i gospodarcze dzielnicy i miasta.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz