Zmiany w mieszkaniach chronionych

1 minuta czytania
mieszkanie treningowe

W poprzednim roku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu naszych mieszkań chronionych. Zmiany była spowodowane m. in. koniecznością dostosowania warunków mieszkaniowych do standardów nowej ustawy o pomocy społecznej i nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych. Wg nowych regulacji prawnych nie stosuje się już określenia mieszkania chronione, lecz właśnie mieszkania treningowe lub wspomagane.

Obecnie prowadzimy dwa mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi: treningowe dla 6 osób niepełnosprawnych oraz wspierane dla 5 osób z uzależnieniem od alkoholu. Mieszkania na przyszpitalnym osiedlu nie spełniały wymagań nowej ustawy. Zgodnie z zaleceniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wszystkie nasze mieszkania znajdują się teraz w lokalach przy ul. Kobierzyńskiej, które są własnością Gminy Miejskiej Kraków. Dużym wyzwaniem była dla nas przeprowadzka mieszkańców i przeniesienie sprzętów w nowe miejsce.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz