Zatrudnimy opiekunów i koordynatora do mieszkań chronionych w Krakowie

1 minuta czytania
20171002_120306.jpg

Do zadań opiekuna będzie należało:

  1. Udzielanie wsparcia podopiecznym mieszkania chronionego m.in. organizacja prac porządkowych, pomoc w sprawach formalnych, omawianie sytuacji trudnych między mieszkańcami, wspólne rozwiązywanie problemów, kontakt z rodzinami, dbanie o integrację mieszkańców, pomoc w podjęciu aktywności, pomoc w poszukiwaniu pracy, wspieranie w trakcie podjętej pracy
  2. Prowadzenie dokumentacji: roczne kontrakty terapeutyczne, kwartalna ocena sytuacji podopiecznych, prowadzenie miesięcznej ewidencji karty czasu pracy w mieszkaniu chronionym.
  3. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie w zakresie skierowania poszczególnych osób do mieszkania chronionego, kontakt z pracownikami socjalnymi.

Wymagane doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi.

Do zadań koordynatora będzie należało:

  1. Koordynacja pracy zespołu projektowego, nadzorowanie przebiegu działań zgodnie z harmonogramem i z budżetem projektu.
  2. Przygotowywanie sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji zadania.
  3. Doposażanie mieszkania chronionego w razie potrzeby, organizacja napraw, dbanie o stan techniczny mieszkania.
  4. Współpraca z instytucją kontrolującą - MOPS w Krakowie, administracją budynku.
  5. Prowadzenie dokumentacji projektu.

Wymagane doświadczenie w pracy administracyjnej.

Funkcję opiekuna i koordynatora można połączyć.

Więcej informacji o ofercie pracy pod nr tel. 12 652 44 67 lub mailowo biuro@fundacjadeca.org.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa.
www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl.

logo Kraków

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz