Projekty Fundacji w 2023r.

2 minuty czytania
czek "Oczami natury"

Miło jest nam poinformować, że Fundacja Deca otrzymała dofinansowanie na realizację wszystkich projektów planowanych na 2023r., na które składaliśmy wnioski w konkursach ofert. 
Od maja będziemy realizować projekt z dziedziny kultury pt. „Oczami natury” warsztaty arteterapeutyczne o tematyce roślinnej i wystawa prac uczestników, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (konkurs Mecenat Małopolski). Uczestnikami będą osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu Województwa Małopolskiego. Projekt polega na udziale w wybranych warsztatach o tematyce botanicznej, podczas których powstaną prace w różnych technikach. Warsztaty do wyboru to: florystyczne- flower pounding, plastyczne- batik, ceramiczne oraz plastyczne- kalkografia. Następnie prace zostaną oprawione i pokazane publiczności podczas wernisażu wystawy.

17 maja odbędzie się XXII Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego w Krakowie w ramach XXIV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością". Mityng Lekkoatletyczny to impreza sportowa adresowana do osób niepełnosprawnych ze względu na chorobę psychiczną, pozostających w trakcie leczenia lub rehabilitacji. Program zawodów zawiera konkurencje o charakterze lekkoatletycznym (indywidualne i grupowe). Jak zwykle będą także konkursy plastyczne na najpiękniejszy totem i transparent dopingujący uczestników. Zadanie publiczne realizowane ze środków Miasta Krakowa.

Jesienią będzie realizowany projekt "Dla zdrowia - warsztaty kulinarne i zajęcia aktywizujące dla osób z zaburzeniami psychicznymi", który wygrał konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego. Projekt polega na zmianie stylu życia (sposobu żywienia i aktywności fizycznej) 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców Krakowa, poprzez uczestnictwo w wykładzie, 5 warsztatach kulinarnych i w 8 zajęciach aktywizujących. Będzie to już druga edycja tego projektu. Poprzednia odbyła się w 2022r. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

logo małopolski

logo Miasto Kraków

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz