Zebranie Zarządu i Rady Fundacji

1 minuta czytania
fundacja_spr.png

7 maja 2021 r. odbyło się zebranie Zarządu z Radą Fundacji Deca. Do udziału w spotkaniu Zarząd zaprosił Panią Annę Depukat pełniącą obowiązki Dyrektora Szpitala czyli obecnego Fundatora Fundacji i Pana Stanisława Kracika poprzedniego Dyrektora Szpitala i Fundatora.
Na zebraniu Zarząd przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2020 roku. Rada przyjęła sprawozdania i udzieliła Zarządowi absolutorium. Oba dokumenty można znaleźć w zakładce "O Fundacji - Sprawozdania" - tam odsyłamy wszystkie osoby zainteresowane działaniami Fundacji Deca w ubiegłym roku.
Na koniec Zarząd i Rada Fundacji podziękowali poprzedniemu Fundatorowi i Dyrektorowi Szpitala Babińskiego Panu Stanisławowi Kracikowi, z którym mieliśmy zaszczyt współpracować od 2013 roku. Jako Fundator bardzo wspierał społeczną działalność Fundacji, inspirował nas do wielu pożytecznych działań, pokazywał nowe możliwości. Dzięki niemu Fundacja założyła Spółdzielnię Socjalną "Kobierzyn", w czasie jego kadencji otworzyliśmy dwa nowe mieszkania chronione i przeprowadziliśmy wiele wspólnych działań na rzecz pacjentów Szpitala, takich jak choćby wybudowanie siłowni na świeżym powietrzu.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała nadal, zaprosiliśmy bowiem Pana Stanisława Kracika do Rady Fundacji Deca.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz