Kolejny projekt Fundacji z zakresu profilaktyki uzależnień!

2 minuty czytania
logo-malopolska-v-rgb_9.png

Miło nam poinformować, że 28 października 2019 r. ruszyła druga edycja zadania publicznego „Chory psychicznie nadużywający alkoholu - program działań profilaktycznych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych”. Pierwszy raz projekt był realizowany w ubiegłym roku i zyskał ogromne zainteresowanie, dlatego też zdecydowaliśmy się na kolejne działania w tym obszarze.
Tak jak poprzednio celem zadania jest edukacja pacjentów oddziałów psychiatrycznych w zakresie problematyki picia ryzykownego i szkodliwego, uzależnienia od alkoholu poprzez przeprowadzenie zajęć, które zmotywują uczestników do niepodejmowania zachowań ryzykownych, zachowania abstynencji a w razie konieczności rozpoczęcia leczenia. Uczestnikami zadania będą pacjenci oddziałów psychiatrycznych Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie – ok. 100 osób zostanie objętych programem. W projekcie pracować będą specjaliści terapii uzależnień, którzy przeprowadzą zajęcia edukacyjne i terapeutyczne we wszystkich oddziałach ogólnopsychiatrycznych Szpitala.
Cieszymy się z kolejnej inicjatywy realizowanej na rzecz pacjentów Szpitala Babińskiego. Wiemy jak ważna jest edukacja pacjentów oddziałów psychiatrycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Przygotowaliśmy specjalny program zajęć, który osobom chorującym psychicznie da odpowiednią wiedzę na ten temat, pozwoli na zmotywowanie ich do niepodejmowania zachowań ryzykownych, zachowania abstynencji a w razie konieczności rozpoczęcia leczenia. Będziemy z nimi pracować nad zwiększeniem zdolności do samokontroli, poprawą umiejętności społecznych, rozwiązywaniem problemów i radzeniem sobie ze swoją chorobą. Przeprowadzony w ramach zadania program pozwoli także wyposażyć uczestników w wiadomości dotyczące możliwości korzystania z form pomocy w związku z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu po ukończeniu leczenia w oddziale psychiatrycznym.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz