Fundacja uruchomiła czwarte mieszkanie chronione!

2 minuty czytania
20181221_111115.jpg

Z radością informujemy, że . uruchomiliśmy kolejne, czwarte już mieszkanie chronione. Podobnie jak nasze trzecie mieszkanie, które działa od września 2017 r., także obecnie otwarte przeznaczone jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie czyli dla osób z tzw. podwójną diagnozą. Tym razem chcemy wspomóc w powrocie do dobrego funkcjonowania społecznego kobiety (poprzednie mieszkanie przeznaczone było dla mężczyzn). Powstanie nowego mieszkania było możliwe dzięki dobrej współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. dr. J. Babińskiego i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Lokal do remontu użyczył nam Szpital a środki na remont generalny i wyposażenie a także na prowadzenie mieszkania do 2021 roku otrzymaliśmy od Gminy Miejskiej Kraków w wyniku wygranego konkursu.
Z doświadczeń Fundacji i projektów prowadzonych we współpracy ze Szpitalem Babińskiego i Przytuliskiem Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie wynikało, że brakuje miejsc przeznaczonych dla kobiet z tego typu problemami. Przekonały nas o tym zwłaszcza dwie edycje projektu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie "Program pomocy dla kobiet bezdomnych - Praca nad kobiecością - przeciwdziałanie problemom alkoholowym" realizowanego we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Kobietom z tego typu problemami pomóc jest bardzo trudno, także z tego powodu, że mało jest programów terapeutycznych dostosowanych dla tak specyficznej i trudnej grupy beneficjentek a skuteczna pomoc wymaga skoordynowanych działań różnych specjalistów.
Właściwie nie istnieją pośrednie formy wsparcia pomiędzy pobytem w przytulisku czy innym ośrodku a pełnym powrotem do społeczeństwa. Uważamy, że właśnie mieszkanie chronione może tę lukę wypełnić i stać się wielką szansą dla pań, które w nim zamieszkają. Mieszkanie chronione umożliwi im przygotowanie się do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami życia codziennego, uczenie się ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań, rozwijanie umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi, integrację ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne.
Zdajemy sobie sprawę, że będzie to duże wyzwanie zarówno dla beneficjentek jak i dla opiekunek mieszkania, które będą czuwać nad realizacją programu terapeutycznego i dbać o wywiązywanie się z obowiązków zawartych w kontraktach terapeutycznych i regulaminie. Mamy jednak nadzieję, że pobyt w mieszkaniu i oddziaływania terapeutyczne zmotywują mieszkanki do zmiany swojego życia i funkcjonowania i pomogą im w osiągnięciu samodzielności i stabilizacji. Chcemy je w tym wspierać.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa.
www.krakow.plwww.ngo.krakow.pl.

logo Kraków

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz