Fundacja uruchomiła czwarte mieszkanie chronione!

2 minuty czytania
20181221_111115.jpg

Z radością informujemy, że . uruchomiliśmy kolejne, czwarte już mieszkanie chronione. Podobnie jak nasze trzecie mieszkanie, które działa od września 2017 r., także obecnie otwarte przeznaczone jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie czyli dla osób z tzw. podwójną diagnozą. Tym razem chcemy wspomóc w powrocie do dobrego funkcjonowania społecznego kobiety (poprzednie mieszkanie przeznaczone było dla mężczyzn). Powstanie nowego mieszkania było możliwe dzięki dobrej współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. dr. J. Babińskiego i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Lokal do remontu użyczył nam Szpital a środki na remont generalny i wyposażenie a także na prowadzenie mieszkania do 2021 roku otrzymaliśmy od Gminy Miejskiej Kraków w wyniku wygranego konkursu.
Z doświadczeń Fundacji i projektów prowadzonych we współpracy ze Szpitalem Babińskiego i Przytuliskiem Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie wynikało, że brakuje miejsc przeznaczonych dla kobiet z tego typu problemami. Przekonały nas o tym zwłaszcza dwie edycje projektu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie "Program pomocy dla kobiet bezdomnych - Praca nad kobiecością - przeciwdziałanie problemom alkoholowym" realizowanego we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Kobietom z tego typu problemami pomóc jest bardzo trudno, także z tego powodu, że mało jest programów terapeutycznych dostosowanych dla tak specyficznej i trudnej grupy beneficjentek a skuteczna pomoc wymaga skoordynowanych działań różnych specjalistów.
Właściwie nie istnieją pośrednie formy wsparcia pomiędzy pobytem w przytulisku czy innym ośrodku a pełnym powrotem do społeczeństwa. Uważamy, że właśnie mieszkanie chronione może tę lukę wypełnić i stać się wielką szansą dla pań, które w nim zamieszkają. Mieszkanie chronione umożliwi im przygotowanie się do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami życia codziennego, uczenie się ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań, rozwijanie umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi, integrację ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne.
Zdajemy sobie sprawę, że będzie to duże wyzwanie zarówno dla beneficjentek jak i dla opiekunek mieszkania, które będą czuwać nad realizacją programu terapeutycznego i dbać o wywiązywanie się z obowiązków zawartych w kontraktach terapeutycznych i regulaminie. Mamy jednak nadzieję, że pobyt w mieszkaniu i oddziaływania terapeutyczne zmotywują mieszkanki do zmiany swojego życia i funkcjonowania i pomogą im w osiągnięciu samodzielności i stabilizacji. Chcemy je w tym wspierać.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz