Ewaluacja projektu "Chory psychicznie nadużywający alkoholu - program działań profilaktycznych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych"

3 minuty czytania
logo-malopolska-v-rgb_8.png

Kończy się nasz projekt realizowany jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2018 r.” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zapraszamy do lektury ewaluacji przeprowadzonej przez koordynatora projektu i członka Zarządu Fundacji Deca p. Monikę Wojtas.
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca działając od roku 2002 posiada szerokie doświadczenie w zakresie organizowania wsparcia i integracji środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, angażując się w różnorodne formy organizacji wsparcia, opieki i pomocy dla tych osób. Są to działania obejmujące pomoc materialną i rzeczową, organizację opieki terapeutycznej, działania edukacyjne, organizację szkoleń, wreszcie działania profilaktyczne i pracę z rodzinami i bliskimi. Tym razem podjęła się realizacji projektu, którego celem była edukacja pacjentów oddziałów psychiatrycznych w zakresie problematyki picia ryzykownego i szkodliwego, uzależnienia od alkoholu poprzez przeprowadzenie zajęć w okresie od sierpnia do listopada 2018 r., które zmotywują uczestników do niepodejmowania zachowań ryzykownych, zachowania abstynencji a w razie konieczności rozpoczęcia leczenia.
Uczestnikami projektu byli pacjenci oddziałów psychiatrycznych Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie - 121 osób objętych programem.
Cele szczegółowe projektu, to jest: wyposażenie w wiedzę o alkoholu, ujawnienie nieprawdziwych przekonań na temat alkoholu, wprowadzenie rozróżnienia używanie - nadużywanie alkoholu, wyposażenie w umiejętności potrzebne do sprawowania kontroli nad ryzykownymi zachowaniami dotyczącymi używania alkoholu, wyposażenie w umiejętności rozpoznawania i reagowania na sygnały ostrzegawcze, mówiące o nadużywaniu alkoholu zwiększenie świadomości powodów dla których ludzie sięgają po alkohol, wyposażenie w wiedzę z zakresu skutków nadużywania alkoholu, konsekwencji uzależnienia od alkoholu, sposobami funkcjonowania osoby uzależnionej i jego rodziny, wzajemnych związków między piciem alkoholu a życiem uczuciowym, podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, zwiększenie skuteczności prowadzonego leczenia, stworzenie i upowszechnienie bazy punktów, gdzie możliwa jest pomoc i wsparcie osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie wykluczeniu społecznemu - zostały w całości zrealizowane.
Przeprowadziliśmy ewaluację projektu i ogólne wrażenie uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych zostało ocenione jako „wysoce zadowalające” i „w dużym stopniu zadowalające”. Uczestnicy projektu ocenili, że zdobyta wiedza i umiejętności są bardzo przydatne lub przydatne w dość dużym stopniu, znajdą więc zastosowanie w życiu codziennym.
Najbardziej przydatne były zajęcia/tematy: odmawianie picia, uzależnienia, skutki uzależnienia, o głodzie alkoholowym i wyzwalaczach, DDA, o emocjach - jak sobie z nimi radzić, terapia, detoks, mityngi AA, alkohol i nasze uczucia, picie szkodliwe i ryzykowne, program HALT, scenki z asertywności, alkoholizm rodziców.
Tematy wymagające pogłębienia to: asertywność, szkodliwość palenia papierosów, mechanizmy uzależnienia, jak zaczyna się uzależnienie, DDA, odmawianie picia, trzeźwienie, używanie i nadużywanie, alkohol i nasze uczucia, co robić gdy ma się kłopoty w rodzinie i zadłużenia, jak zapobiegać nawrotom choroby.
Zmiany jakie uczestnicy zaobserwowali u siebie i innych w związku z przeprowadzonymi zajęciami to: mniejsza liczba wypalanych papierosów, zmiany w zachowaniu, podjęcie decyzji o zaprzestaniu picia i zadbanie o zdrowie swoje i bliskich, wzmocnienie postanowienia, rachunek sumienia, świadomość problemu związanego z DDA, nowe spojrzenie na problem alkoholowy, większa pewność siebie, myślenie pozytywne, że się uda, dużo wiedzy, większa motywacja. Ciekawsze wypowiedzi: „każdy temat na zajęciach dotyczył mojego problemu, zrozumiałem co straciłem przez alkohol i dlaczego topiłem smutki i problemy w alkoholu”, „zdobyłam wiedzę dotyczącą uzależnienia od alkoholu –wcześniej nic nie wiedziałam”, wewnętrzny spokój, „zajęcia pokazały czym jest choroba alkoholowa, jakie są objawy i jak ją zatrzymać”, „chodzę palić 5 minut później”. Wielu uczestników uzmysłowiło sobie zagrożenia i niebezpieczeństwa jakim jest nadużywanie alkoholu, zrozumiało mechanizmy picia i uzależnienia u innych, wykazywało chęć przychodzenia na zajęcia, lepiej rozumiało swoje problemy.
Uczestnicy zgłaszali zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. W ich opinii zajęcia były bardzo poruszające i docierające do świadomości - niektórzy uświadomili sobie problem alkoholowy, nabyli motywację do leczenia i zadeklarowali chęć kontynuowania terapii.
Dziękujemy wszystkim osobom które uczestniczyły w projekcie.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz