Nowy projekt Fundacji z zakresu profilaktyki uzależnień!

2 minuty czytania
logo-malopolska-v-rgb_5.png

Miło nam poinformować, że nasza Fundacja otrzymała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego i będzie realizować projekt pn. „Chory psychicznie nadużywający alkoholu - program działań profilaktycznych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych” (termin realizacji zadania to 30.07.2018r. - 30.11.2018r). Fundacja wzięła udział w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom w 2018 r.” i właśnie w ramach tego konkursu przyznano nam dotację.

Celem zadania jest edukacja pacjentów oddziałów psychiatrycznych w zakresie problematyki picia ryzykownego i szkodliwego, uzależnienia od alkoholu poprzez przeprowadzenie zajęć w okresie od sierpnia do listopada 2018 r.

Cieszymy się z kolejnej inicjatywy realizowanej na rzecz pacjentów Szpitala Babińskiego. Wiemy jak ważna jest edukacja pacjentów oddziałów psychiatrycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Przygotowaliśmy specjalny program zajęć, który osobom chorującym psychicznie da odpowiednią wiedzę na ten temat, pozwoli na zmotywowanie ich do niepodejmowania zachowań ryzykownych, zachowania abstynencji, a w razie konieczności rozpoczęcia leczenia. Będziemy z nimi pracować nad zwiększeniem zdolności do samokontroli, poprawą umiejętności społecznych, rozwiązywaniem problemów i radzeniem sobie ze swoją chorobą. Przeprowadzony w ramach zadania program pozwoli także wyposażyć uczestników w wiadomości dotyczące możliwości korzystania
z form pomocy w związku z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu po ukończeniu leczenia
w oddziale psychiatrycznym.

Uczestnikami zadania będą pacjenci oddziałów psychiatrycznych Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie - 100 osób zostanie objętych programem. W projekcie pracować będą specjaliści terapii uzależnień, którzy przeprowadzą zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w 8 oddziałach ogółnopsychiatrycznych Szpitala.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz