Projekt „Przejazdy dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie” – druga edycja

1 minuta czytania
bilety.jpg

Nasza Fundacja już po raz drugi będzie realizować projekt pod nazwą „Przejazdy dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie”. Beneficjentami projektu są pacjenci oddziałów psychiatrycznych Szpitala Babińskiego w Krakowie a zadanie zlecone i współfinansowane przez Gminę Miejską Kraków, polega na organizacji wyjazdów w celach rehabilitacji psychiatrycznej grup pacjentów z różnych oddziałów Szpitala wraz z opiekunami – terapeutami pracującym w Szpitalu w tych oddziałach.
W projekcie będzie uczestniczyć 8 oddziałów psychiatrycznych Szpitala, w każdym z tych oddziałów leczy się 40 – 50 pacjentów. Zdarza się, że nawet opłata za bilet stanowi problem dla pacjentów Szpitala, którzy często są w trudnej sytuacji materialnej z powodu swojej choroby. Dzięki projektowi i darmowym biletom na pewno będzie łatwiej takie wyjazdy zorganizować, a są one ważnym czynnikiem wspomagającym proces rehabilitacji i zdrowienia.
Tak jak w roku ubiegłym organizacja wyjazdów i dystrybucja biletów będzie koordynowana przez terapeutkę Oddziału Psychiatrycznego Małopolska-Południe, wolontariuszkę współpracującą z naszą Fundacją. W ramach projektu zostały już zakupione grupowe bilety komunikacji miejskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz