Ośrodek Pomocy Rodzinom

3 minuty czytania
osrodek

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca włączyła się w organizację Ośrodka Pomocy Rodzinom w Szpitalu Babińskiego w Krakowie. Ośrodek ma powstać na poddaszu w budynku 6A, w którym mieści się Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza. Poddasze wymaga generalnego remontu. Zachęcamy osoby, którym na sercu leży los chorujących psychicznie i ich rodzin o wpłacanie darowizn, z których zostanie sfinansowany remont z dopiskiem: Ośrodek Pomocy Rodzinom lub 6A na konto bankowe Fundacji: 22 1240 4432 1111 0000 4736 1119. Za wszelkie wsparcie dziękujemy!
Poniżej znajduje się szczegółowy opis działalności Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Rodzinom
Celem działania Ośrodka Pomocy Rodzinom będzie niesienie profesjonalnej pomocy rodzinom i bliskim osób chorujących psychicznie. Członkowie rodzin oraz otoczenie osób z zaburzeniami psychicznymi wymagają wsparcia na każdym etapie choroby począwszy od pojawienia się jej pierwszych objawów, stawiania diagnozy, procesu leczenia, terapii, powrotu do pełnionych ról społecznych i zawodowych.
Osoby bliskie (współmałżonek, dzieci, rodzice/opiekunowie) potrzebują pomocy w zakresie postępowania z osobą chorą psychicznie, treningu rozwiązywania problemów i niesienia pomocy w kryzysie, tak by mogli być wsparciem dla chorych w ich procesie zdrowienia.
Konieczne jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat choroby, warunków skutecznego leczenia farmakologicznego, procesu terapeutycznego oraz innych działań wspierających proces leczenia.
Proponowane formy wsparcia:
Grupy wsparcia – otwarte spotkania dla członków rodzin i otoczenia osób chorujących psychicznie, na każdym etapie choroby. Ta forma pomocy umożliwia podzielenie się trudnościami, emocjami, obawami związanymi z chorobą psychiczną członka rodziny. Uczestnicy uzyskują informacje pomagające w radzeniu sobie z chorobą, wsparcie emocjonalne, a także informacje o mechanizmach chorowania.

Pomoc psychologiczna - indywidualne spotkania z psychologiem, umożliwiające pomoc w rozwiązywaniu wszelkich trudności przystosowawczych, kryzysów emocjonalnych związanych z przebiegiem choroby u członka rodziny.

Psychoterapia – indywidualna lub grupowa

o Terapia systemowa – forma pomocy terapeutycznej, skierowana do osób zdrowych, będących w kryzysie w związku z chorobą w rodzinie. Wsparciem informacyjnym, emocjonalnym i społecznym może być objętą cała rodzina.

Psychoedukacja – cykliczne spotkania prowadzone przez psychologa, terapeutę, przy wsparciu lekarza psychiatry. Każde spotkanie dotyczy innego problemu i pozwala na poznanie mechanizmów zaburzeń psychicznych, przekazanie wiedzy medycznej w formie dostępnej dla pacjenta np. dotyczącej działania leków, skutków ubocznych, zachodzących zmian i procesów psychicznych.
Przykładowy program psychoedukacji:
I. Zaburzenie psychiczne (na czym polega choroba, objawy, rola pomocy ze strony rodziny w kryzysie, funkcjonowanie osoby zaburzonej w rodzinie),
II. Przebieg leczenia psychiatrycznego, leczenie farmakologiczne, skutki uboczne leczenia, rokowania
III. Rehabilitacja psychiatryczna
IV. Zindywidualizowane metody pomocy dotyczące bieżącej sytuacji mieszkaniowej pacjenta (mieszkania chronione); związane z edukacją i pracą zawodową (np. perspektywy kontynuacji i dalszego etapu nauki / aktywności zawodowej).

Interwencja kryzysowa – forma pomocy psychologicznej, polegająca na kontakcie terapeutycznym skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys. Rodzina jako sojusznik zespołu leczącego w walce z chorobą powinna być przygotowana na sytuację kryzysową tzn. znać objawy choroby, zapobiegać rozwojowi kryzysów, motywować do leczenia, obserwować i dostrzegać zmiany w funkcjonowaniu chorego, szybko reagować na zachodzące procesy. Celem tej formy pomocy będzie stworzenie indywidualnego planu kryzysowego dla rodziny pacjenta.

Poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne, prawne i socjalne.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz