Krakowski informator o formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

1 minuta czytania
informator

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przeczytania "Krakowskiego informatora o formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin" wydanego przez Urząd Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=177390&wer=0&new=t&mode=shw. W publikacji można znaleźć informacje nie tylko na temat form leczenia ale także na temat rodzajów wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to m.in. środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, czy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W informatorze podane są adresy placówek, w których można podjąć leczenie (poradnie zdrowia psychicznego, oddziały stacjonarne i dzienne, zespoły leczenia środowiskowego). Zachęcamy również członków rodzin do zapoznania się z informatorem.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz