Kończy się projekt „Praca nad kobiecością”

2 minuty czytania
logo-malopolska-v-rgb_3.png

30 listopada 2017 r. kończy się druga edycja projektu naszej Fundacji „Praca nad kobiecością”. Projekt był adresowany od kobiet bezdomnych mieszkających w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie. Projekt był współfinansowany przez Województwo Małopolskie a jego celem było zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród kobiet bezdomnych poprzez działania psychoterapeutyczne .Przy jego realizacji współpracowaliśmy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Babińskiego. To właśnie specjaliści z WOTUW-u prowadzili z Paniami zajęcia, których celem była pomoc w wyjściu z bezdomności, wsparcie w realizowaniu się w różnych rolach życiowych ,nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, wzmocnienie poczucia własnej wartości, polepszenie funkcjonowania społecznego.
Czas na podsumowanie działań w ramach projektu jeszcze przed nami, ale już wiadomo, że odbiór był bardzo pozytywny a prowadzone zajęcia dały wielkie wsparcie zarówno beneficjentkom jak i Siostrom Albertynkom, które prowadzą Przytulisko. Co ważne projekt przełożył się na codzienne życie w Przytulisku, gdzie daje się zauważyć lepszą atmosferę i mniej konfliktów wymagających zdecydowanej interwencji. Poprawiły się relacje między Paniami a aspekt pracy nad kobiecością znalazł również wyraz w ich wyglądzie zewnętrznym.
Na zakończenie refleksja jednej z uczestniczek projektu: „Tutaj - w Przytulisku - zobaczyłam, że bezdomne panie nie różnią się od innych kobiet. Mają też swoje marzenia, swoje pasje i talenty – muszą je tylko odkryć, docenić i praktykować. Czasami trwa to dłużej, czasami krócej, dlatego tak ważne jest, żeby je do tego motywować i pokazywać im dobro w nich tkwiące, o którym same wielokrotnie nawet nie wiedzą. Odkrycie talentu, docenienie przez Siostry, inne Panie, Terapeutów i osoby spoza Przytuliska, pozwala optymistyczniej spojrzeć na swoje życie – przewartościować je i dostrzec jego dobre strony. Wbrew pozorom z bezdomności nie wyjdzie się „dla pieniędzy”, czy „dla pracy”. Bezdomny – najedzony, czysty, mający w co się przebrać – to dopiero mniej niż połowa drogi do wyjścia z tego stanu. Trzeba jeszcze obudzić marzenia i pasje, które pozwalają zmienić podejście do życia, do innych ludzi. Trzeba nauczyć się szukania ludzi, którzy pomogą w realizacji tych marzeń, trzeba nauczyć się zaufania do innych…. To jest wychodzenie do godnego życia, o którym marzył dla swoich podopiecznych Św. Brat Albert, a teraz to jego przesłanie – w innych warunkach historycznych i społecznych - realizują jego duchowe córki – Siostry Albertynki.”
Chcielibyśmy także uczestniczyć w tym dziele pomocy, ponieważ widzimy jak bardzo potrzebne są takie działania wobec osób wykluczonych społecznie. Nasza Fundacja z pewnością będzie się starała o kontynuację tego niezwykłego projektu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w okresie od 29.08.2017 do 30.11.2017 r.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz