Nowe mieszkanie chronione już działa!

2 minuty czytania
20171002_120306.jpg

Z radością informujemy, że 1 września b.r. uruchomiliśmy nasze trzecie mieszkanie chronione. Środki na remont generalny i wyposażenie lokalu a także na jego prowadzenie do 2020 roku otrzymaliśmy od Gminy Miejskiej Kraków w wyniku wygranego konkursu.
Nowo otwarte mieszkanie przeznaczone jest dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie czyli dla osób z tzw. podwójną diagnozą. Jest to pierwsze tego typu mieszkanie w Małopolsce. Przy jego prowadzeniu współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia działającym przy Szpitalu Babińskiego oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.
Osoby z podwójną diagnozą często są dla lekarza lub terapeuty „trudnymi przypadkami", nie tylko ich leczenie jest trudne, problemem jest także ich funkcjonowanie społeczne. Częściej niż reszta populacji cierpią oni na schorzenia somatyczne, mają trudności w relacjach rodzinnych, skarżą się na problemy finansowe, popadają w konflikty z prawem, stanowią też 10-20% bezdomnych.
Bardzo ciężko jest skutecznie pomóc osobom z podwójną diagnozą, wymaga to bowiem skoordynowanych działań różnych specjalistów. Uważamy jednak, że przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia osoby takie po odbyciu leczenia nie muszą trafiać do Domów Pomocy Społecznej, schronisk czy przytulisk stając się bezdomnymi. Mieszkanie chronione jako ogniwo pośrednie między programem rehabilitacyjnym a reintegracją ze środowiskiem wydaje się być wielką szansą na powrót do społeczeństwa dla osób, które w nim zamieszkają. Nowy projekt jest wielkim wyzwaniem zarówno dla beneficjentów jak i dla naszej Fundacji. Wielką rolę w jego powodzeniu będą odgrywać z pewnością opiekunowie mieszkania, którzy będą czuwać nad realizacją programu terapeutycznego i dbać o wywiązywanie się z obowiązków zawartych w kontraktach podpisywanych z uczestnikami - mieszkańcami.
Mamy nadzieję, że pobyt w mieszkaniu i oddziaływania terapeutyczne pozwolą na zmotywowanie uczestników projektu do zmiany swojego życia i funkcjonowania i pomogą im w osiągnięciu samodzielności i stabilizacji. Chcemy ich w tym wspierać.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz