Mieszkanie chronione 2013

1 minuta czytania

Minął kolejny rok funkcjonowania mieszkań chronionych prowadzonych przez Fundacje Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca finansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kraków. W prowadzonych przez nas obu mieszkaniach przeznaczonych dla 6 osób przebywa obecnie 4 panów i 2 panie. Ważnym krokiem podejmowanym przez naszych podopiecznych jest próba uzyskania samodzielności. W poprzednim roku 2 osoby uczestniczyły w projekcie "Chcę i mogę pracować" realizowanym przez Szpital Babińskiego w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jedna z nich otrzymała zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej Kobierzyn. Kolejnych 2 mieszkańców aktywizowało się w Warsztatach Terapii Zajęciowej, jedna osoba studiuje, a kolejna osoba samodzielnie zdobyła i utrzymała pracę. W podejmowanych działaniach i przezwyciężaniu codziennych problemów, naszych mieszkańców wspiera dwóch opiekunów z doświadczeniem terapeutycznym.
Dzięki Państwa hojności Fundacja mogła w roku 2013 przeznaczyć na dofinansowanie mieszkań kwotę ponad 6 500 zł. W imieniu swoim i naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy !

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz