Spółdzielnia socjalna

2 minuty czytania

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca informuje, że w ramach konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zakwalifikowaliśmy się do otrzymania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej.
Dotacja ta obejmuje wsparcie finansowe na zakupy inwestycyjne oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników i koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” została założona przez 2 organizacje pozarządowe: naszą Fundację oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.
Główny obszar działalności to usługi związane utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych. W styczniu 2014 roku rozpoczynamy działalność – planujemy zatrudnić 10 pracowników terenowych, każdy w wymiarze 0,5 etatu, na umowę o pracę. Wszyscy mają orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej ale również doświadczenie w pracy w związanej ze sprzątaniem budynków lub sprzątaniem i konserwacją terenów zielonych. 6 z nich to beneficjenci projektu „Chcę i mogę pracować” realizowanego przez Szpital Babińskiego w okresie październik 2011 – czerwiec 2013.
Głównym klientem Spółdzielni ”Kobierzyn” będzie Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe, dla której będziemy wykonywać usługi sprzątania klatek schodowych na osiedlu przyszpitalnym oraz konserwacji zieleni na osiedlu i na terenie Szpitala Babińskiego.
Spółdzielnia będzie mieć siedzibę na terenie Szpitala, w budynku nr 19, a jej kierownikiem będzie Pani Maria Ćwięka - wieloletni pracownik Działu Gospodarczego, a następnie Działu Logistyki, posiadająca bogate doświadczenie w pracy ergoterapeutycznej z pacjentami naszego Szpitala.
Decyzje dotyczące funkcjonowania spółdzielni podejmować będzie Zarząd w składzie: Marta Młynarczyk, Agnieszka Lewonowska-Banach, Maria Ćwięka, Sebastian Nowak, Gerard Banach.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz