Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu arteterapii

2 minuty czytania
tubka-farba-akrylowa.jpg

Miło nam poinformować, że Fundacja im. Tomasza Deca ponownie otrzymała dotację na realizację Szkolenia w zakresie arteterapii – literatura i poezja pn. POŁUDNIK LITERACKI w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna i diagnoza kultury.

Partnerem w projekcie jest Szpital Babińskiego obchodzący w tym roku 90. rocznicę powstania.

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu,
którego program znajdą Państwo w załączniku.

Jest to szkolenie ustawiczne, a więc adresowane jest do osób, które już pracują z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie w obszarze terapii przez sztukę i chciałyby poszerzyć swą wiedzę, poznać nowe formy i dziedziny pracy artystycznej, porównać i podzielić się swoimi doświadczeniami z doświadczeniami innych, wreszcie sprawdzić umiejętności w zakresie wykonywanej pracy.
W programie przewidziano warsztaty w 2 grupach 7 osobowych. Każdy z uczestników powinien zaliczyć 2 zajęcia warsztatowe – obserwacja i udział w zajęciach Klubu Poetyckiego WIR połączone z wykładami oraz częścią analityczną własnej pracy z podopiecznymi. W trakcie szkolenia uczestnicy stworzą wspólne wydawnictwo prezentujące najciekawsze utwory poetyckie i literackie. Podsumowaniem pracy będzie POŁUDNIK LITERACKI w Sali Teatru Szpitala Babińskiego, gdzie zaprezentowane zostaną najciekawsze utwory wykonywane przez twórców i aktorów scen krakowskich teatrów. Uczestnik szkolenia zobligowany jest do udziału w spotkaniu ewaluacyjnym, podsumowującym szkolenie.
Zajęcia prowadzone będą w okresie od 21.04. – 26.06.2009 r.

Szkolenie w wymiarze 28 godzin
jest płatne: 50 zł

Warunkiem udziału jest złożenie przez instytucję lub organizację delegującą deklaracji o uczestnictwie podopiecznych (o ile to możliwe) Organizacji lub Instytucji w POŁUDNIKU LITERACKIM w dniu 9.06.2009, który stanowić będzie część szkolenia, a także wypełnieniu przez uczestnika ankiety personalnej z zadeklarowaniem grupy warsztatowej oraz wpłata na rzecz Fundacji kwoty 50 zł. Uczestnicy otrzymają stosowny certyfikat.

Zgłoszenia prosimy kierować mailem: piotrowm@babinski.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2009 roku
Także na ten adres prosimy kierować ewentualne pytania.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia uczestnictwa wysłane zostaną do uczestników niezwłocznie po zakwalifikowaniu.

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel. 012 652 44 67, fax. 012 652 44 69
kontakt: Małgorzata Piotrowska-Jarosz

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz