Psychoza w świetle psychoanalizy lacanowskiej

2 minuty czytania
doors.jpg

Szpital Babińskiego w Krakowie i Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej zapraszają do udziału w konferencji klinicznej organizowanej w ramach obchodów 90-lecia Szpitala: Psychoza w Świetle Psychoanalizy Lacanowskiej - 20 i 21 marca 2009 w Sali Teatru Szpitala Babińskiego, ul. Babińskiego 29 w Krakowie w godzinach 11.00 – 18.30 (piątek) oraz 10.00 – 13.00 (sobota).
Za udział w konferencji można otrzymać 11,5 punktów edukacyjnych.

Celem konferencji będzie zaprezentowanie podejścia odmiennego od tradycyjnego postępowania w psychiatrii, poprzez ukazanie psychozy w innym świetle oraz rozważenie odmiennego postępowania wobec chorego. Spojrzenie psychoanalityczne na strukturę psychozy w orientacji lacanowskiej jest ujęciem o tyle użytecznym w praktyce klinicznej , że dającym cierpiącemu człowiekowi możliwość mówienia, wypowiadania tego, co z punktu jego perspektywy psychicznej jest ważne, bez zagłuszania lekami, które na chwile przynoszą względną ulgę, lecz jeszcze bardziej oddalają jednostkę od świata zewnętrznego i nieuchronnie spychają go w mroczna jaskinię samotności.

Pomysł zorganizowania konferencji jest odpowiedzią na zainteresowanie psychoterapeutów i psychiatrów pracą kliniczną psychoanalityków lacanowskich. Główną ideą konferencji jest zaprezentowanie przez przedstawicieli Szkoły Lacanowskiej wiedzy z zakresu psychoanalizy, pogłębionej poprzez wymianę doświadczeń z praktykami z innych orientacji teoretycznych pracującymi na co dzień z pacjentami psychotycznymi. Konferencja naukowa ma charakter ściśle kliniczny i będzie obejmowała cykl wykładów oraz warsztaty tematyczne. Teoretyczne rozważania zaprezentowane podczas wykładów zostaną zilustrowane prezentacją klinicznej pracy psychoanalityków (część warsztatowa konferencji). uczestnikami konferencji będą lekarze, psychoterapeuci pracujący w kontakcie z pacjentami psychotycznymi, studenci oraz osoby zainteresowane problematyką psychoz.
Wśród gości zagranicznych będą też psychoanalitycy z Francji i Belgii- dyrektorzy instytucji, w których jest możliwa pomoc pacjentom psychotycznym poprzez zastosowanie teorii psychoanalizy lacanowskiej. Goście wskażą też pewne rozwiązania na poziomie instytucjonalnym, co może być ciekawe dla polityki zdrowotnej w obszarze zdrowia psychicznego.
Patronat honorowy nad organizacją konferencji objął Konsul Generalny Republiki Francji w Krakowie –Pascal Vagogne oraz Małopolski Konsultant w dziedzinie psychiatrii – Krzysztof Walczewski.

Więcej na stronie babinski.pl

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz