Działalność

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2001 roku i uzyskała osobowość prawną w dniu 2 stycznia 2002 roku. Naszą podstawową misją jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.

Pomagamy poprzez realizację projektów edukacyjnych a także z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie. Projekty te mają na celu osiągnięcie przez te osoby jak największej samodzielności i współudziału w życiu społecznym.

Obecnie prowadzimy cztery mieszkania chronione dla 16 osób, które takiego wsparcia potrzebują. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków (więcej o mieszkaniach http://fundacjadeca.org/projekty/mieszkania-chronione).

Założyliśmy Spółdzielnię Socjalną "Kobierzyn" (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie Ekonomii Społecznej, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, POKL), która od roku 2014 zatrudnia 10 osób chorujących psychicznie. Spółdzielnia zajmuje się sprzątaniem i pielęgnacją terenów zielonych. Od 2018r. spółdzielnia prowadzi również bistro "Tymiankowo". Więcej o spółdzielni znajdziesz na stronie internetowej http://kobierzyn.org/

Włączamy się w organizację festiwali, wystaw, spektakli, imprez kulturalnych, sportowych, które będą miały na celu integrację osób chorujących psychicznie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 2015-2018 co roku włączaliśmy się w organizację Mityngów Lekkoatletycznych Szpitala Babińskiego w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”.

Staramy się również co roku w okresie bożonarodzeniowym wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące. Co roku współorganizujemy Wigilię dla pacjentów Szpitala Babińskiego w Krakowie.

Więcej informacji o zrealizowanych przez nas projektach http://fundacjadeca.org/osiagniecia-fundacji i http://fundacjadeca.org/projekty

Działamy głównie na terenie Krakowa i okolic, ściśle współpracujemy ze Szpitalem Babińskiego w Krakowie.

Jesteśmy małą fundacją, dlatego nie posiadamy środków finansowych na udzielanie pomocy indywidualnej.

Działania podjęte i zrealizowane w 2021 roku:

 • Projekt „„Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2024. Wykonanie generalnego remontu łazienki.
 • Projekt „„Prowadzenie mieszkania chronionego dla trzech osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2024. Wykonanie generalnego remontu kuchni
 • Prowadzenie od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r. w lokalu Podmiotu, mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego,sportowego - wyposażenie dwóch siłowni na oddziałach dla kobiet i mężczyzn, stoły do gier w piłkarzyki i tenisa stołowego oraz AGD - pralki, suszarki, lodówki, telewizor - dla oddziałów stacjonarnych Szpitala
 • Organizacja zbiórek żywności, kosmetyków, artykułów higieny osobistej, środków czystości dla pacjentów Szpitala Babińskiego w związku z epidemią Covid-19
 • Organizacja akcji #pokoloruj_święta polegającej na wsparciu pacjentów pozostających w Szpitalu na Wielkanoc i Boże Narodzenie w okresie epidemii Covid-19 (zakup paczek i artykułów spożywczych dla pacjentów, pomoc w organizacji Wigilii oddziałowych i świątecznych poczęstunków
 • Prowadzenie apiterapii – utrzymanie domku do uloterapii, uli i rodzin pszczół na terenie Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2020 roku:

 • Projekt „„Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2018-2021
 • Projekt „„Prowadzenie mieszkania chronionego dla trzech osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2018-2021
 • Projekt "Prowadzenie od 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r. mieszkania chronionego wspieranego w lokalu przy ul. Kobierzyńskiej, przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków", projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Projekt „Dostosowanie w okresie od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r. lokalu Podmiotu do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.12.2018 r. do 31.10.2021 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego, wspieranego przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków", projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego,sportowego oraz AGD dla oddziałów stacjonarnych Szpitala, wyposażenie sali terapii i świetlicy w dwóch oddziałach psychogeriatrycznych
 • Organizacja zabawy karnawałowej dla pacjentów Szpitala Babińskiego, VI Międzyoddziałowego Konkursu Kolęd, obchodów rocznicy zamordowania pacjentów i likwidacji Szpitala w czasie II wojny światowej
 • Organizacja zbiórek żywności, kosmetyków, artykułów higieny osobistej, środków czystości dla pacjentów Szpitala Babińskiego w związku z epidemią Covid-19
 • Organizacja akcji #pokoloruj_święta polegającej na wsparciu pacjentów pozostających w Szpitalu na Święta Wielkanocne oraz Święta Bożego Narodzenia w okresie epidemii Covid-19. Przygotowanie i dystrybucja paczek dla mieszkańców czterech mieszkań chronionych i pacjentów, pomoc w organizacji Wigilii oddziałowych i świątecznych poczęstunków
 • Prowadzenie apiterapii – utrzymanie domku do uloterapii, uli i rodzin pszczół na terenie Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2019 roku:

 • Projekt „„Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2018-2021
 • Projekt „„Prowadzenie mieszkania chronionego dla trzech osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2018-2021
 • Projekt „Dostosowanie w okresie od 1.06.2017 r. do 31.08.2017 r. lokalu przy ul. Kobierzyńskiej stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.09.2017 r. do 29.02.2020 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Projekt „Dostosowanie w okresie od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r. lokalu Podmiotu do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.12.2018 r. do 31.10.2021 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego, wspieranego przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków" projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Projekt „Oczarowanie – Odczarowanie: Art Brut i Arteterapia w Babińskim” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 • Projekt „Stworzenie ogrodu terapeutyczno-relaksacyjnego przy budynku Oddziału 6A w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie" - zwycięzca ogólnopolskiego konkursu "Decydujesz, pomagamy", finansowany przez TESCO Polska Sp. z o.o., Fundację Tesco i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 • Projekt „XX Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego” w ramach XX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2019 r. „Chory psychicznie nadużywający alkoholu - program działań profilaktycznych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych”, projekt finansowany przez Województwo Małopolskie - II edycja
 • Zadanie w zakresie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w celach rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych „Przejazdy dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie”, III edycja, projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej dla pacjentów Szpitala i zakup sprzętu rehabilitacyjnego,sportowego oraz AGD dla oddziałów stacjonarnych Szpitala
 • Współorganizacja zabawy karnawałowej dla pacjentów Szpitala Babińskiego, V Międzyoddziałowego Konkursu Kolęd, Festiwalu "Sami z siebie" promującego sztukę osób chorujących psychicznie oraz imprezy "Odwiedziny św. Mikołaja"
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących pacjentów Szpitala i podopiecznych z mieszkań chronionych oraz zorganizowanie wspólnie ze Szpitalem Babińskiego Wigilii dla pacjentów Szpitala
 • Prowadzenie apiterapii – utrzymanie domku do uloterapii, uli i rodzin pszczół na terenie Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2018 roku:

 • Projekt „„Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2018-2021
 • Projekt „„Prowadzenie mieszkania chronionego dla trzech osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2018-2021
 • Projekt „Dostosowanie w okresie od 1.06.2017 r. do 31.08.2017 r. lokalu przy ul. Kobierzyńskiej stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.09.2017 r. do 29.02.2020 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Projekt „Dostosowanie w okresie od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r. lokalu Podmiotu do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.12.2018 r. do 31.10.2021 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego, wspieranego przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków" projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Projekt „XIX Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego” w ramach XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2018r. „Chory psychicznie nadużywający alkoholu - program działań profilaktycznych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych”, projekt finansowany przez Województwo Małopolskie
 • Zadanie w zakresie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w celach rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych „Przejazdy dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie”, II edycja, projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Współorganizacja zabawy karnawałowej dla pacjentów Szpitala Babińskiego, IV Międzyoddziałowego Konkursu Kolęd, Festiwalu "Sami z siebie" promującego sztukę osób chorujących psychicznie oraz XVI Małopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar przechodni Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Włączenie się w obchody stulecia Szpitala Babińskiego i współfinansowanie tablicy upamiętniającej Bł. Hannę Chrzanowską, a także zakup flipchartów na potrzeby oddziału Szpitala
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących pacjentów Szpitala i podopiecznych z mieszkań chronionych oraz zorganizowanie wspólnie ze Szpitalem Babińskiego wigilii dla pacjentów Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2017 roku:

 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2015-2017
 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla trzech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2015-2017
 • Projekt „Dostosowanie w okresie od 1.06.2017 r. do 31.08.2017 r. lokalu przy ul. Kobierzyńskiej stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.09.2017 r. do 29.02.2020 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Projekt „XVIII Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego” w ramach XVIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Projekt "Program pomocy dla kobiet bezdomnych Praca nad kobiecością- przeciwdziałanie problemom alkoholowym", II edycja, projekt finansowany przez Województwo Małopolskie
 • Zadanie w zakresie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w celach rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych „Przejazdy dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie”, projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Współorganizacja zabawy karnawałowej, III Międzyoddziałowego Konkursu Kolęd oraz zabawy andrzejkowej dla pacjentów Szpitala Babińskiego i ufundowanie nagród
 • Współorganizacja Festiwalu "Sami z siebie" w Szpitalu Babińskiego promującego sztukę osób chorujących psychicznie
 • Współorganizacja XV Małopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar przechodni Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących pacjentów Szpitala i podopiecznych z mieszkań chronionych
 • Zorganizowanie wspólnie ze Szpitalem Babińskiego wigilii dla pacjentów Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2016 roku:

 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2015-2017
 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla trzech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2015-2017
 • Projekt „XVII Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego” w ramach XVII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Projekt "Program pomocy dla kobiet bezdomnych Praca nad kobiecością- przeciwdziałanie problemom alkoholowym", projekt finansowany przez Województwo Małopolskie
 • Współorganizacja zabawy ostatkowej, II Międzyoddziałowego Konkursu Kolęd oraz zabawy andrzejkowej dla pacjentów Szpitala Babińskiego i ufundowanie nagród
 • Współorganizacja Festiwalu "Sami z siebie" w Szpitalu Babińskiego promującego sztukę osób chorujących psychicznie
 • Współorganizacja XIV Małopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar przechodni Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących pacjentów Szpitala i podopiecznych z mieszkań chronionych
 • Zorganizowanie wspólnie ze Szpitalem Babińskiego wigilii dla pacjentów Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2015 roku:

 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2015-2017
 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla trzech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2015-2017
 • Projekt „XVI Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego” w ramach XVI Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
 • Współorganizacja wraz z Uniwersytetem Jana Pawła II oraz ze Szpitalem Babińskiego w Krakowie sympozjum Sacrum i Przyroda pt. "Środowisko a zdrowie psyche człowieka", w ramach współorganizacji dofinansowanie publikacji poświęconej m.in. pamięci założyciela Fundacji dr Andrzeja Kowala
 • Współorganizacja zabawy z okazji Walentynek oraz międzyoddziałowego konkursu kolęd dla pacjentów Szpitala Babińskiego i ufundowanie nagród
 • Współorganizacja Festiwalu "Sami z siebie" w Szpitalu Babińskiego promującego sztukę osób chorujących psychicznie
 • Współorganizacja XIII Małopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar przechodni Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących pacjentów Szpitala i podopiecznych z mieszkań chronionych
 • Zorganizowanie wspólnie ze Szpitalem Babińskiego wigilii dla pacjentów Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2014 roku:

 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014
 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014
 • Współorganizacja zabawy dla pacjentów Szpitala Babińskiego z okazji Walentynek i ufundowanie nagród w konkursie organizowanym w trakcie zabawy
 • Współorganizacja Festiwalu "Sami z siebie" w dniach 22-29 czerwca w Szpitalu Babińskiego jako promocji sztuki osób chorujących psychicznie
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących pacjentów Szpitala i podopiecznych z mieszkań chronionych
 • Zorganizowanie wspólnie ze Szpitalem Babińskiego wigilii dla pacjentów Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2013 roku:

 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014
 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014
 • Projekt "Założenie Spółdzielni Socjalnej" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie Ekonomii Społecznej, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, POKL 2007-2013
 • Zorganizowanie 10 października 2013 r. wraz z terapeutami Szpitala Babińskiego balu dla Pacjentów z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla pacjentów Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2012 roku:

 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014
 • Projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014

Działania podjęte i zrealizowane w 2011 roku:

 • Projekt mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie z terenu gminy Kraków finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków (projekt realizowany w latach 2007-2011)
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla pacjentów Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2010 roku:

 • Projekt mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie z terenu gminy Kraków finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków (projekt realizowany w latach 2007-2011)
 • Zorganizowanie 16 lutego 2010 we współpracy z Działem Rozwoju Szpitala im. Babińskiego oraz terapeutami zajęciowymi zabawy karnawałowej dla Pacjentów Szpitala
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla pacjentów Szpitala

Działania podjęte i zrealizowane w 2009 roku:

 • Projekt „Południk literacki - szkolenie w zakresie arteterapii” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”
 • „90 lat miasta-ogrodu – Szpital Babińskiego w obiektywie” - wystawa starej i współczesnej fotografii w Galerii Pałacyk „Sokół” w Skawinie
 • Projekt mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie z terenu gminy Kraków finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków (projekt realizowany w latach 2007-2011)
 • Projekt aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie "Droga do pracy osób przewlekle chorujących psychicznie" finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (projekt realizowany w latach 2007-2009)
 • Ufundowanie wraz ze Szpitalem i Rektoratem pw. Matki Bożej Częstochowskiej tablicy upamiętniającej ocalenie jedynej pacjentki Szpitala spośród 566 chorych zamordowanych przez hitlerowców 23 czerwca 1942 roku>

Działania podjęte i zrealizowane w 2008 roku:

 • Projekt „Wspieranie rozwoju reformy opieki zdrowotnej na Ukrainie poprzez edukację w zakresie budowania nowoczesnej psychiatrii” realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Zagraniczna”
 • Projekt „Szkolenie w zakresie terapii przez sztukę w dziedzinach muzyki, teatru i tańca oraz przygotowanie przez uczestników szkolenia prezentacji dokonań artystycznych swoich podopiecznych i własnej pracy w ramach szkolenia” w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”
 • Projekt „Rodzina w opresji – psychoedukacja rodzin osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie” realizowany w ramach programu Partner Moduł III ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Projekt mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie z terenu gminy Kraków finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków (projekt realizowany w latach 2007-2011)
 • Projekt aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie "Droga do pracy osób przewlekle chorujących psychicznie" finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (projekt realizowany w latach 2007-2009)

Działania podjęte i zrealizowane w 2007 roku:

 • Szkolenie z zakresu terapii przez sztukę oraz festiwal sztuki osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie realizowany dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach Programu Operacyjnego edukacja Kulturalna
 • Projekt mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie z terenu gminy Kraków finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków (projekt realizowany w latach 2007-2011)
 • Projekt aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie "Droga do pracy osób przewlekle chorujących psychicznie" finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (projekt realizowany w latach 2007-2009)

Działania podjęte i zrealizowane w 2006 roku:

 • Wsparcie terapeutyczne i społeczne osób z rodzin dysfunkcyjnych - terapeutyczna opieka poszpitalna dla osób z zaburzeniami osobowości kończących hospitalizację, współfinansowany z grantu uzyskanego w konkursie na zadania z zakresu pomocy społecznej rozpisanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Choroba Alzheimera - pomoc rodzinie i rehabilitacja chorego, program edukacyjny współfinansowany z grantu uzyskanego w konkursie na zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych rozpisanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Działania podjęte i zrealizowane w 2005 roku:

 • "Psychiatria i sztuka" poświęcona dramato-terapii, która odbyła się w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w dnia 19-21 maja 2005 roku
 • "Psychoterapia w Psychozach", która odbyła w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego się w dniach 2 i 3 lipca 2005 roku
 • "Profilaktyka leczenia gruźlicy u osób chorych psychicznie na Ukrainie", (współfinansowany z grantu przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Pomoc Techniczna dla państw w okresie transformacji"). Grant w wysokości 277.758 zł oraz środki własne przeznaczono na zakup nowoczesnego aparatu rentgenowskiego dla Szpitala Psychiatrycznego we Lwowie, szkolenie dwóch dziesięcioosobowych grup pracowników tegoż Szpitala w Krakowie oraz druk broszury po polsku i po ukraińsku
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla pacjentów Szpitala pozostających na Święta Bożego Narodzenia na oddziałach Szpitalnych

Działania podjęte i zrealizowane przez Fundację w 2004 roku:

 • "Plener malarski dla pacjentów w Zakopanem" zrealizowany w okresie od 25 maja do 4 czerwca 2005 roku
 • "Ułatwić powrót" psychoedukacja rodzin pacjentów na detencji w Oddziale Sadowym Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie współfinansowany z grantu uzyskanego w konkursie na zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych rozpisanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Wystawa starej fotografii obrazująca dzieje dawnego Krajowego Zakładu dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie, współfinansowany z grantu uzyskanego w konkursie na zadania z zakresu kultury rozpisanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Przygotowanie i dystrybucja paczek dla pacjentów Szpitala pozostających na Święta Bożego Narodzenia na oddziałach Szpitalnych

Działania podjęte i zrealizowane przez Fundację w 2003 roku:

 • Organizacja koncertu dla pacjentów w teatrze Szpitalnym, dla pacjentów szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
 • Zorganizowanie wyjazdu do kina dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
 • Przygotowanie i dystrybucja 100 paczek dla pacjentów Szpitala pozostających na Święta Bożego Narodzenia na oddziałach Szpitalnych
 • Organizacja pomocy dla osób chorujących psychicznie znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (zakup artykułów spożywczych i lekarstw)

Działania podjęte i zrealizowane w 2002 roku:

 • Zorganizowane seminarium naukowego w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie na temat wsparcia dla rodziny chorego psychicznie oraz sieci oparcia społecznego dla osób chorujących
 • Przygotowanie i dystrybucja 100 paczek dla pacjentów Szpitala pozostających na Święta Bożego Narodzenia na oddziałach Szpitalnych