O fundacji

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2001 roku i uzyskała osobowość prawną w dniu 2 stycznia 2002 roku. Naszą podstawową misją jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.

Zajmujemy się głównie pomocą poprzez realizację projektów edukacyjnych a także z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie. Projekty te mają na celu osiągnięcie przez te osoby jak największej samodzielności i współudziału w życiu społecznym.

Obecnie prowadzimy dwa mieszkania chronione dla 7 osób chorujących psychicznie oraz dwa mieszkania dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu. Projekty są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków (więcej o mieszkaniach http://fundacjadeca.org/projekty/mieszkania-chronione).

Założyliśmy Spółdzielnię Socjalną "Kobierzyn" (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie Ekonomii Społecznej, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, POKL), która od roku 2014 zatrudnia 10 osób chorujących psychicznie. Spółdzielnia zajmuje się sprzątaniem i pielęgnacją terenów zielonych. Od 2018r. spółdzielnia prowadzi również Bistro "Tymiankowo". Więcej o spółdzielni znajdziesz na stronie internetowej http://kobierzyn.org/.

Pomagamy osobom uzależnionym i współuzależnionym. W 2016 i w 2017 r. realizowaliśmy projekty dedykowane kobietom bezdomnym mieszkającym w Przytulisku św. Brata Alberta w Krakowie, przy współpracy terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia i ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, które prowadzą Przytulisko. Projekty realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Włączamy się w organizację festiwali, wystaw, spektakli, imprez kulturalnych, sportowych, które będą miały na celu integrację osób chorujących psychicznie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 2015-2018 co roku włączaliśmy się w organizację Mityngów Lekkoatletycznych Szpitala Babińskiego w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”.

Staramy się również co roku w okresie bożonarodzeniowym wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące. Co roku współorganizujemy Wigilię dla pacjentów Szpitala Babińskiego w Krakowie.

Więcej informacji o zrealizowanych przez nas projektach http://fundacjadeca.org/osiagniecia-fundacji i http://fundacjadeca.org/projekty

Działamy głównie na terenie Krakowa i okolic, ściśle współpracujemy ze Szpitalem Babińskiego w Krakowie.

Jesteśmy małą fundacją, dlatego nie posiadamy środków finansowych na udzielanie pomocy indywidualnej.

Zachęcamy do przeczytania artykułu o Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca, który został opublikowany w kwartalniku es.O.es. Bezpłatny kwartalnik wydawany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie http://www.rops.krakow.pl/publikacje/kwartalnik-es-O-es/esoes-173.html (strony 24-25). Cały numer 1/2014 jest poświęcony tematyce zdrowia psychicznego. Do obejrzenia również spot Fundacji https://www.youtube.com/watch?v=LNXuO0aE998