Sprawozdanie za rok 2016

Zamieszczamy skan "Sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2016"

Dokumenty: sprawozdanie_2016.pdf