Sprawozdanie za rok 2011

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2011.

Dokumenty: sprawozdanie2011.doc