Sprawozdanie za 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca za rok 2013

Skan dokumentu (plik pdf) dostępny poniżej.

Dokumenty: sprawozdanie_2013.pdf