Sprawozdanie za 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca za rok 2012

Skan dokumentu (format pdf) do pobrania poniżej.

Dokumenty: sprawozdanie_2012.pdf