2021

Sprawozdanie za 2021 rok

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2021. Zamieszczamy skany sprawozdania merytorycznego i finansowego i zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz