2017

Sprawozdanie za rok 2017

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017.

2011

Sprawozdanie za rok 2011

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2011.

2008

Sprawozdanie za rok 2008

W roku sprawozdawczym 2008 zrealizowano następujące zadania statutowe:

2007

Sprawozdanie za rok 2007

W roku sprawozdawczym 2007 zrealizowano następujące zadania statutowe:

2006

Sprawozdanie za rok 2006

2006 rok zaowocował m.in. projektem dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz zupełnie nowatorskim projektem dla zmarginalizowanych osób z zaburzeniami osobowości. W roku sprawozdawczym 2006 realizując zadania statutowe zorganizowano:

2004

Sprawozdanie za rok 2004

W roku sprawozdawczym 2004 realizując zadania statutowe zorganizowano:

2003

Sprawozdanie za rok 2003

Rok 2003 to między innymi pomoc finansowa dla indywidualnych osób, które wskutek zaburzeń psychicznych nie były w stanie zapewnić sobie opieki oraz imprezy kulturalne.

2005

Sprawozdanie za rok 2005

W roku sprawozdawczym 2005 realizując zadania statutowe zorganizowano:

Deklaracja dostępności

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej fundacjadeca.org

Data publikacji strony internetowej:  2008-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-07-01.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz