fundacja_spr.png

Zebranie Zarządu i Rady Fundacji

1 minuta czytania

7 maja 2021 r. odbyło się zebranie Zarządu z Radą Fundacji Deca. Do udziału w spotkaniu Zarząd zaprosił Panią Annę Depukat pełniącą obowiązki Dyrektora Szpitala czyli obecnego Fundatora Fundacji i Pana Stanisława Kracika poprzedniego Dyrektora Szpitala i Fundatora.

2020

Sprawozdanie za 2020 rok

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2020. Zamieszczamy skany sprawozdania merytorycznego i finansowego i zapraszamy do lektury.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz