O Fundacji

Samotny, zignorowany wróbel na chodniku, w tle nogi przechodnia

Misja Fundacji

Fundacja Deca została powołana przez Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie i uzyskała osobowość prawną 2. stycznia 2002 roku. Naszą podstawową misją jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin. Zajmujemy się pomocą głównie poprzez realizację projektów edukacyjnych i z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie. Projekty te mają na celu osiągnięcie przez naszych beneficjentów jak największej samodzielności i współudziału w życiu społecznym.

Obecnie prowadzimy 2 mieszkania chronione dla 11 osób: jedno dla 6 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie oraz jedno dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniem. Założyliśmy Spółdzielnię Socjalną "Kobierzyn" która zatrudnia kilkanaście osób chorujących psychicznie. Spółdzielnia prowadzi Bistro "Tymiankowo", a także zajmuje się sprzątaniem, pielęgnacją terenów zielonych oraz uprawą ziół i roślin ozdobnych. Pomagamy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Zrealizowaliśmy projekty dedykowane kobietom bezdomnym oraz chorym psychicznie z problemem nadużywania alkoholu (przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego). Włączamy się w organizację festiwali, wystaw, spektakli, imprez kulturalnych, sportowych, które tworzą przestrzeń do integracji zdrowych i chorych. Włączamy się w organizację Mityngów Lekkoatletycznych Szpitala Babińskiego w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”. W okresach świątecznych staramy się wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące prowadząc akcję #pokolorujświęta, w czasie pandemii organizujemy akcje charytatywne i pomoc dla pacjentów Szpitala. Działamy głównie na terenie Krakowa i okolic, a działalność informacyjno-edukacyjną destygmatyzującą chorych psychicznie prowadzimy na terenie całego kraju. Nie udzielamy pomocy finansowej indywidualnej.

Mieszkania treningowe

Ilustracja, rysunek domu znajdującego się pod ochronnym kloszem

Praca chroniona

Ilustracja przedstawiająca osobę, która sadzi roślinę w ogrodzie

Aktywizacja i sport

Kobieta przebiegająca przez metę w geście triumfu

Arteterapia

Arteterapia - ilustracja

Misja, cele i osoby Fundacji

Sterta segregatorów na białym stole

Sprawozdania

Działania Fundacji są okresowo dokumentowane i publikowane w sprawozdaniach, które zamieszczamy na naszych stronach. Przekonaj się czego dokonaliśmy od tej pory i zobacz opublikowane sprawozdannia.

Mężczyzna podpisujący dokument piórem

Statut

Zapoznaj się ze Statutem Fundacji imienia Tomasza Deca. W tym dokumencie znajdziesz opis naszych celów, misji oraz uregulowanie prawne.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz