Sprawozdania

Arkusze wypełnione setkami kolumn liczb. Na nich leży lupa oraz długopis.

Sprawozdania Fundacji

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca publikuje coroczne sprawozdania ze swojej działalności. Lista sprawozdań podzielona jest na poszczególne lata i znajduje się w niej już 21 opublikowanych sprawozdań.

Fundacja mając status Organizacji Pożytku Publicznego ma obowiązek zamieszczać zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego Narodowego Instytutu Wolności. Baza znajduje się pod adresem https://sprawozdaniaopp.niw.gov.p, można je przeglądać wyszukując Fundację po numerze KRS 0000076649.

2011

Sprawozdanie za rok 2011

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2011.

2010

Sprawozdanie za rok 2010

W roku 2010 Fundacja skupiła się na rozwoju projektu mieszkania chronionego oraz na materialnej pomocy pacjentom chorującym psychicznie.

2009

Sprawozdanie za rok 2009

Południk Literacki, III Festiwal Sztuki, szkolenia, publikacje i wystawy - to tylko niektóre z inicjatyw prowadzonych przez Fundację Deca w roku 2009.

W roku sprawozdawczym 2009 zrealizowano następujące zadania statutowe:

2008

Sprawozdanie za rok 2008

W roku sprawozdawczym 2008 zrealizowano następujące zadania statutowe:

2007

Sprawozdanie za rok 2007

W roku sprawozdawczym 2007 zrealizowano następujące zadania statutowe:

2006

Sprawozdanie za rok 2006

2006 rok zaowocował m.in. projektem dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz zupełnie nowatorskim projektem dla zmarginalizowanych osób z zaburzeniami osobowości. W roku sprawozdawczym 2006 realizując zadania statutowe zorganizowano:

2005

Sprawozdanie za rok 2005

W roku sprawozdawczym 2005 realizując zadania statutowe zorganizowano:

2004

Sprawozdanie za rok 2004

W roku sprawozdawczym 2004 realizując zadania statutowe zorganizowano:

2003

Sprawozdanie za rok 2003

Rok 2003 to między innymi pomoc finansowa dla indywidualnych osób, które wskutek zaburzeń psychicznych nie były w stanie zapewnić sobie opieki oraz imprezy kulturalne.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz