Sierpień 2016

Projekt "Praca nad kobiecością"

Dzielimy się radosną informacją: Fundacja wzięła udział w konkursie Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i otrzymała dotację na realizację projektu "Praca nad kobiecością". Projekt będzie realizowany w Przytulisku Św.