Sprawozdania roczne

Nazwasortuj malejąco Opublikowano Treść Dokumenty
Sprawozdanie za 2012 29-04-2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca za rok 2012

Skan dokumentu (format pdf) do pobrania poniżej.

PDF icon sprawozdanie_2012.pdf
Sprawozdanie za 2013 29-04-2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca za rok 2013

Skan dokumentu (plik pdf) dostępny poniżej.

PDF icon sprawozdanie_2013.pdf
Sprawozdanie za 2018 rok 03-04-2019

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2018 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
Zapraszamy do lektury.

PDF icon spr_meryt_2018.pdf, PDF icon spr_fin_2018.pdf
Sprawozdanie za 2019 rok 01-06-2020

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2019. Zamieszczamy skany sprawozdania merytorycznego i finansowego i zapraszamy do lektury.

PDF icon spr_meryt_2019.pdf, PDF icon spr_fin_2019.pdf
Sprawozdanie za 2020 rok 06-05-2021

Publikujemy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2020. Zamieszczamy skany sprawozdania merytorycznego i finansowego i zapraszamy do lektury.

PDF icon spr_merytoryczne_2020.pdf, PDF icon spr_finansowe_2020.pdf
Sprawozdanie za rok 2002 01-11-2008 Zamieszczamy skrócone sprawozdanie roczne dotyczące roku sprawozdawczego 2002.
Sprawozdanie za rok 2003 01-11-2008 W roku sprawozdawczym 2003 realizując zadania statutowe zorganizowano:
  • wyjazd do kina dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów,
  • udzielono pomocy indywidualnej osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi znajdującym się w trudnej sytuacji finan
Sprawozdanie za rok 2004 01-11-2008 W roku sprawozdawczym 2004 realizując zadania statutowe zorganizowano:
  • projekt "Plener malarski" w Zakopanem (26.05.- 4.06.2004) z udziałem 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • zrealizowano projekt psychoedukacji rodzin "Ułatwić powrót" współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkows
Sprawozdanie za rok 2005 01-11-2008 W roku sprawozdawczym 2005 realizując zadania statutowe zorganizowano:
  • projekt "Profilaktyka leczenia gruźlicy u osób chorych psychicznie na Ukrainie" współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania zleconego "Pomoc techniczna dla państw w okresie transformacji
Sprawozdanie za rok 2006 01-11-2008 2006 rok zaowocował m.in. projektem dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz zupełnie nowatorskim projektem dla zmarginalizowanych osób z zaburzeniami osobowości.

Strony