Sprawozdania roczne

Nazwa Opublikowanosortuj malejąco Treść Dokumenty
Sprawozdanie za rok 2002 01-11-2008 Zamieszczamy skrócone sprawozdanie roczne dotyczące roku sprawozdawczego 2002.
Sprawozdanie za rok 2003 01-11-2008 W roku sprawozdawczym 2003 realizując zadania statutowe zorganizowano:
  • wyjazd do kina dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów,
  • udzielono pomocy indywidualnej osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi znajdującym się w trudnej sytuacji finan
Sprawozdanie za rok 2004 01-11-2008 W roku sprawozdawczym 2004 realizując zadania statutowe zorganizowano:
  • projekt "Plener malarski" w Zakopanem (26.05.- 4.06.2004) z udziałem 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • zrealizowano projekt psychoedukacji rodzin "Ułatwić powrót" współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkows
Sprawozdanie za rok 2005 01-11-2008 W roku sprawozdawczym 2005 realizując zadania statutowe zorganizowano:
  • projekt "Profilaktyka leczenia gruźlicy u osób chorych psychicznie na Ukrainie" współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania zleconego "Pomoc techniczna dla państw w okresie transformacji
Sprawozdanie za rok 2006 01-11-2008 2006 rok zaowocował m.in. projektem dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz zupełnie nowatorskim projektem dla zmarginalizowanych osób z zaburzeniami osobowości.
Sprawozdanie za rok 2007 01-11-2008 W roku sprawozdawczym 2007 zrealizowano następujące zadania statutowe:
  • Projekt "Terapia przez sztukę" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury".
Sprawozdanie za rok 2008 11-02-2009 W roku sprawozdawczym 2008 zrealizowano następujące zadania statutowe:
  • Fundacja złożyła siedem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej skierowane do osób chorujących psychicznie, członków ich rodzin oraz profesjonalistów pracujących z osobami
Sprawozdanie za rok 2009 25-02-2010

Południk Literacki, III Festiwal Sztuki, szkolenia, publikacje i wystawy - to tylko niektóre z inicjatyw prowadzonych przez Fundację Deca w roku 2009.

W roku sprawozdawczym 2009 zrealizowano następujące zadania statutowe:

Sprawozdanie za rok 2010 02-11-2011 W roku 2010 Fundacja skupiła się na rozwoju projektu mieszkania chronionego oraz na materialnej pomocy pacjentom chorującym psychicznie. Microsoft Office document icon spr2010_baza.doc, Microsoft Office document icon Inf.dod2010.doc, Plik bilans.xlsx, Office spreadsheet icon Fromularz3 zbsp.xls, Plik rach.wynik_.xlsx
Sprawozdanie za rok 2011 22-11-2013

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2011.

Microsoft Office document icon sprawozdanie2011.doc

Strony