XVIII Mityng Lekkoatletyczny

31 maja 2017 r. odbył się XVIII Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego organizowany w ramach XVIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”.
W imprezie uczestniczyło aż 301 zawodników reprezentujących oddziały Szpitala Babińskiego i 8 instytucji zewnętrznych: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Pomocy. Zawodników dopingowało liczne grono kibiców a w organizacji pomagała grupa wolontariuszy reprezentujących środowiska akademickie oraz firmę "Sabre". Nad bezpieczeństwem uczestników czuwało Motorowe Pogotowie Ratunkowe R2.
Rozegrano 6 konkurencji indywidualnych z podziałem na płeć oraz grupy wiekowe: bieg jubileuszowy, biegi sprinterskie, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską, skok w dal z miejsca, rzut do celu oraz 2 konkurencje drużynowe: przeciąganie liny oraz bieg sztafetowy 4x100m. Rozdano 22 komplety medali, puchary w konkurencji „bieg jubileuszowy o puchar Dyrektora Szpitala” a każdy z uczestników otrzymał nagrodę za udział w zawodach. Oprócz konkurencji sportowych odbyła się rywalizacja w dziedzinie artystycznej: wybrano najładniejszy totem i najciekawszy transparent nawiązujący do 100-lecia Szpitala Babińskiego.
Walka o najwyższe laury była zacięta, ale toczona w duchu sportowej rywalizacji. Pogoda dopisała, wszyscy bawili się świetnie - najpierw na zawodach a po ich zakończeniu na dyskotece w budynku Teatru Szpitala. Do tańca grał zespół „Handycap” z WTZ z Harbutowic. W przerwie między tańcami uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku i napojów przygotowanych przez organizatorów, pracownię kulinarną Centrum Terapii oraz cukiernię „Bolesław Lupa”.
Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl