Projekty

Mieszkania chronione

Prowadzimy mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie od 2007r. Nasi podopieczni aktywizują się społecznie i zawodowo poprzez uczestnictwo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy. Niektórzy z nich pracują zarobkowo, uczą się lub są wolontariuszami. Bardzo się cieszymy, kiedy nasi podopieczni po odbyciu programu terapeutycznego w mieszkaniu chronionym decydują się na samodzielne mieszkanie np. poprzez wynajęcie lokum.

CO TO JEST MIESZKANIE CHRONIONE

Droga do pracy osob chorujacych psychicznie

Głównym celem projektu jest integracja zawodowa osób chorujących psychicznie, pacjentów Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie poprzez szkolenie zawodowe i utworzenie miejsc pracy w na stanowiskach sprzedawcy w firmie społecznej w ramach „Laboratorium pracy – sklepik z odzieżą używaną”, (który znajduje się w pomieszczeniach na tyłach Teatru).

Szkolenie z zakresu terapii przez sztukę

Projekt „Szkolenie w zakresie terapii przez sztukę w dziedzinach muzyki, teatru i tańca oraz przygotowanie przez uczestników szkolenia prezentacji dokonań artystycznych swoich podopiecznych i własnej pracy w ramach szkolenia” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”.

Szkolenia dla ukraińskich profesjonalistów

Projekt „Wspieranie rozwoju reformy opieki zdrowotnej na Ukrainie poprzez edukacje w zakresie budowania nowoczesnej psychiatrii” realizowany jest w ramach polskiego programu pomocy zagranicznej w roku 2008 finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Rodzina w opresji

Projekt „Rodzina w opresji – psychoedukacja rodzin osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie” to cykl zajęć psychoedukacyjnych trwających ok. 4 miesięcy, organizowanych dla rodzin pacjentów dotkniętych schizofrenią.

Jest realizowany jest w ramach programu Partner Moduł III ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie wrzesień - grudzień 2008 r. Celem projektu była realizacja programu psychoedukacji rodzin osób chorujących psychicznie przeprowadzona w formie cyklu 13 dwugodzinnych spotkań z 10 rodzinami przez okres 4 miesięcy.

90 lat miasta-ogrodu – Szpital Babińskiego w obiektywie

Projekt „90 lat miasta-ogrodu – Szpital Babińskiego w obiektywie” to wystawa starej i współczesnej fotografii Szpitala w Galerii Pałacyk „Sokół” - Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Spółdzielnia Socjalna "Kobierzyn"

Projekt "Założenie Spółdzielni Socjalnej" został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie Ekonomii Społecznej, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, POKL 2007-2013, zrealizowany w 2013r.

XVI Mityng Lekkoatletyczny

3 czerwca 2015 r. odbył się XVI Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego. W tym roku zawody były zorganizowane w ramach XVI Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” a nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację Mityngu od Gminy Miejskiej Kraków.
W imprezie uczestniczyło aż 289 zawodników reprezentujących oddziały Szpitala Babińskiego, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Pomocy. Kibicowała im licznie zgromadzona publiczność a w organizacji pomagała grupa 18 wolontariuszy.

XVII Mityng Lekkoatletyczny

1 czerwca 2016 r. odbył się XVII Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego. Po raz kolejny zawody były zorganizowane w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” a nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację Mityngu od Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt "Praca nad kobiecością"

Projekt był adresowany od kobiet bezdomnych mieszkających obecnie w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie. Zajęcia z beneficjentkami prowadzili terapeuci z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ze Szpitala Babińskiego.

Strony

pozostałe projekty