Spotkania ze sztuką

W ramach projektu przewidziane są następujęce działania:

Prezentacje najwybitniejszych przedstawicieli nurtu Art Brut oraz kuratorskie oprowadzania po wystawach w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wraz z dyskusjami z udziałem samych twórców. To najbardziej autentyczny przekaz, w którym artysta sam opowiadać będzie o trudnościach, jakie musiał pokonać by stać się artystą. Celem tego rodzaju działań jest rozbudzenie ciekawości i woli podjęcia własnych prób artystycznej kreacji oraz ukazanie, że nie potrzeba do tego wyszukanych narzędzi czy materiałów. W nurcie Art Brut są bowiem liczne przykłady korzystania z najbardziej dostępnych materiałów, nawet tych które np. ze względu na uszkodzenie przestały już pełnić pierwotne funkcje. Dodatkowo uczestnicy będą mogli zapoznać się z nieznanym szerzej nurtem w sztuce współczesnej jakim jest Art Brut. Wystawy, jakie będą mogli zobaczyć beneficjenci Projektu to:

  • rysunki i obrazy Marcina Babło oraz jego film https://www.youtube.com/watch?v=-j5hFaGWotU

  • wystawa zbiorowa zatytułowana „Otwarta pracownia” pokazującą różnorodność podejmowanych przez Pacjentów Szpitala działań twórczych, a także dyskusje na temat prac Władysława Wałęgi, którego prace znajdują się na stałej wystawie „Mistrzowie z Kobierzyna”
  • „Oblicza nastroju”

Dodatkowo w czasie spotkań prezentowane będą filmy na temat twórców Art Brut z Kobierzyna w tym między innymi Władysława Wałegi https://www.youtube.com/watch?v=xT0j8ZFOXeI

Warsztaty, w trakcie których profesjonaliści oraz arteterapeuci będą pokazywali i zachęcali do stosowania prostych technik artystycznych. Warsztaty obejmować będą działania artystyczne z rysunku, rzeźby z masy papierowej lub z papier-mache, wyszywania i haftowania czy malarstwa ściennego – tworzenia muralu, rękodzieła, garncarstwa i florystyki.

Wspólne przygotowanie wystawy prac - Uczestnicy po warsztatach wskażą najlepsze ich zdaniem prace do zaprezentowania szerszej publiczności.