Nabór i kontakt

Rekrutacja

Nabór do projektu został już zakończony.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • osoby w wieku 60+

Udział w projekcie jest bezpłatny

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi również zgody lekarza na udział w projekcie i dostarczenie dokumentów do Biura Fundacji.

W przypadku dużej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz druki formularzy:
Wyświetl większą mapę

Kontakt z nami

Biuro Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
Budynek nr 14 - Centrum Terapii
e-mail: biuro@fundacjadeca.org
Tel. 12 652 44 67

Biuro otwarte w godz. 8:00:15:00