Nowa strona internetowa

Szanowni Państwo,
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie pragnie zaprezentować swoja nowa stronę internetową, która będzie stanowić naszą wizytówkę w internecie oraz, miejmy nadzieję, będzie wspaniałym kanałem pozwalającym na kontakt z naszymi użytkownikami.

Strona oprócz prezentacji Fundacji, celów i kierunków działań, jej dokonań i projektów będzie także rozwijana w kierunku większej interakcyjności z potencjalnymi użytkownikami.

Zapraszamy do przeglądania i komentowania.

Zarząd Fundacji im. T. Deca.